Odalsportalen – Snart er våronna her

  Annonse

  Tekst: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen


  Det er ikke lenge til bøndene i Odalen kan sette i gang med årets våronn. Derfor er du invitert til våronn-møte.

  Sammen med innkjøpslaget og Strand Unikorn inviteres bøndene og andre interesserte til våronn-møte torsdag 7. april.

  Her får du høre om hvordan du kan øke kornproduksjonen din, hvordan man kan ferdes trygt med traktor og redskaper langs veien, og Jon-Ole Torp fra Strand Unikorn kommer for å fortelle om såkorn og nye kornsorter i 2017.

  – Kan starte tidligere med våronna

  Datoen for når jorda blir fri for tele har blitt tidligere enn normalt de senere årene. Tidlig snøsmelting og tidlig våronn gir derfor klare fordeler for bøndene på Østlandet. 

  Ifølge forskning kan lang vekstsesong og dermed tidlig såing øke avlingene med opptil 20 prosent, det forteller rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Innlandet, Harald Solberg til NRK Hedmark og Oppland.


  Møtet er på Oppstad samfunnshus i Sør-Odal og starter klokken 19:00.