Odalsportalen – Får unge odølinger ut i arbeid

  Annonse

  Tekst: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen Foto: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen


  Sør-Odal og Nav får hjemmesitterne opp av sofaen og inn i arbeidslivet.

  Prosjektleder ved Nav i Sør-Odal Børge Hansen har god grunn til å smile stort. «Kommunal praksisplass» gjør stor suksess, en ordning med mål om å gjøre alle unge sosialhjelpsmottakere jobbklare.

  Nå er 34 av 44 som var med i prosjektet «sjekket ut» og mottar ikke lenger sosialhjelp.

  Oppskriften er en kommunal praksisplass; enten i barnehage, skole, SFO, alders- og sykehjemmet eller for eksempel som kommunal vaktmester. Underveis får de også bedre og tettere oppfølging fra NAV enn tidligere.

  Det gir resultater.

  – Dette er veldig positivt og veldig bra for brukerne. Mange som er arbeidsledige kan fort miste motivasjonen når man bare går hjemme og søker på jobber. Her får du i stedet jobberfaring og referanser å vise til – dette er god bagasje for unge mennesker som har lite på CV-en. 

  Nye tall for oktober i fjor viser at hele 24.300 personer mellom 18 og 30 utenfor arbeidslivet, men mange ønsker seg jobb.


  Sør-Odal først ut – nå er det lovfestet landet rundt

  Sør-Odal kommune er én av få kommuner i distriktet som tilbyr kommunal praksisplass til sine sosialhjelpsmottakere under 25 år. Men snart starter flere kommuner i hele landet opp med ordningen.

  Den nye loven om sosiale tjenester trer nemlig i kraft til sommeren, hvor alle landets kommuner skal sette vilkår til aktivitet for sosialhjelp. Dermed er Sør-Odal en foregangskommune, og det gjør at Hansen igjen kan smile stort.

  – Kommunen og Nav har vært i forkant – det er veldig bra. Jeg tror vi også har «redda» mange framtidige NAV-brukere, så denne ordningen er både langsiktig, framtidsretta og forebyggende, sier Hansen.

  Tilbake på skolebenken eller ut i jobb 

  Av de 34 som nå er sjekket ut av ordningen, er 47 prosent ute i jobb, 12 prosent tar utdanning, og 15 prosent mottar en annen ytelse for eksempel arbeidsavklaringspenger. 

  De resterende 26 prosentene skyldes enten utflytting eller at brukerne ikke møter opp. For at brukerne skal få sosialpengene på konto, må de møte opp til avtalt tid på praksisplassen. 

  Ordningen fungerer slik at Hansen tar kontakt med alle enhetslederne i kommunen og får vite hvor det trengs ekstra hender. Forefallende arbeid ved skoler og barnehager fyller dermed arbeidsdagen. Dette er med på å frigjøre de ansatte som allerede jobber der til å gjøre andre oppgaver, og dermed en vinn-vinn-situasjon for alle parter. 

  Prosjektet startet som et midlertidig prosjekt i mai 2014, etter vedtak i kommunestyret. Nå er ordningen blitt fast og det er også planer om å utvide ordningen, forteller Hansen.