Odalsportalen – Investerer 130 millioner i Nord-Odal

  Annonse

  Tekst: Mette Haugland


  Mapei AS trygger sin posisjon som hovedkontor for Norden og Baltikum med ny utbygging på Sand.

  Nord-Odal kommune forteller i en pressemelding at Mapei AS planlegger utbygging for 130 millioner på Sand i Nord-Odal. Det nye anlegget vil omfatte 7 800 kvadratmeter fabrikkbygning og lager, og forventes å stå ferdig i løpet av 2018. 

  — Dette er en svært god nyhet for kommunen, sier ordfører Lise Selnes. 

  Vekst i antall arbeidesplasser og i innbyggertall er viktige mål for hele Glåmdalsregionen. Mapei sin satsingen vil gi positive ringvirkninger, og bedriften regner med å ansette opp til 40 nye medarbeidere i årene som kommer. 

  Utkonkurrerte Stockholmsregionen

  Kommunen har gjennom tilbud om kjøp av tomteareal og industribygg lagt til rette for at Mapei AS nå velger å legge satsingen på nytt produksjonsanlegg og lager på Sand. 

  — Vi er stolte av at vi klarte å utkonkurrere Stockholmsregionen ved at Mapei valgte å legge satsingen her hos oss. Jeg takker administrasjonen for at de har bidratt til å få dette på plass og ledelsen på Mapei lokalt for at de har jobbet fram Nord-Odal som et godt alternativ, sier Selnes. 

  — Mapei på Sagstua er en svært effektiv fabrikk, har ansatte med høy kompetanse og en god bedriftskultur basert på Lean Manufacturing-filosofien. Når det gjelder logistikk kom Sagstua godt ut sammenlignet med store deler av Sverige. Å bygge en ny fabrikk på Sagstua vil også innebære betydelige storskalafordeler, forteller Hagerud, sier Trond Hagerud, administrerende direktør i den nordiske delen av Mapei til mapei.com. 

  Selger areal for 9,8 millioner

  For å realisere utbyggingen skal det bygges ny veg inn til det bakenforliggende boligområdet, Halmhaugen og parkeringsområdet for Mapei, som erstatning for dagens veg. De nærmeste naboene vil også få adkomst til den nye vegen.

  Kommunenen selger Vallsetvegen 2 og 4 (Berganshallen) og Vallsetvegen 10 (bolighus i kommunens eie) samt tomteareal på disse eiendommene og mellomliggende areal til en sum av 9,8 millioner. Totalt er det et areal på 15,6 mål.

  — Vi er imponert og svært glad for at kommunen tok denne utfordringen på strak arm, sier Hagerud.

  TAKKER KOMMUNEN: Administrerende Direktør i den nordiske delen av Mapei, Trond Hagerud takker Nord-Odal kommune for at de tar utfordringene med utbyggingen på strak arm. FOTO: Mapei.com UTKONKURRERTE SVERIGE: — Vi er stolte av at vi klarte å utkonkurrere Stockholmsregionen ved at Mapei valgte å legge satsingen her hos oss, sier ordfører i Nord-Odal kommune Lise Selnes. ARKIVFOTO: Mette Haugland MILLIONUTBYGGING: For 130 millioner kroner skal det bygges både en ny fabrikk og et nytt lager, integrert i det eksisterende anlegget på Sagstua. FOTO: Mapei.com