Odalsportalen – – Dette er kvinner som går foran

  Annonse

  Tekst: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen Foto: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen


  I dag feirer Norske Kvinners Sanitetsforening 120 år.

  Over hele landet i dag feirer Norske Kvinners Sanitetsforening at det er 120 år siden oppstart

  Blant de lokale foreningene er Sør-Odal sanitetsforening, som er på plass i sentrum av Skarnes i hele dag.

  – Vi reiser rundt i dag for å snakke med folk og vi har med oss denne tralla som er fylt opp av muffins, kaffe, sanitetsfjær og quiz. Det blir en fin dag og fint vær er det også. Det bursdagsbarnet ønsker seg er flere medlemmer, og hittil i dag har vi fått ett nytt medlem. Dette lover bra, forteller leder Kari A. Rød.

  Bursdagsfeiringen startet fredag formiddag i rådhuset i Sør-Odal, og her var også ordfører Knut Hvithammer med på feiringa.

  Hvithammer understreker viktigheten av organisasjonenes arbeid i kommunen.

  – De er en utrolig viktig samarbeidspartner for oss. Man skal være forsiktig med å peke ut noen, men jeg vil si at dette er nok den aller viktigste samarbeidspartnere vi har innenfor helse. Dette er ikke kvinner som går bak, men disse går foran.   Like aktuelle i 2016

  Lista er lang av hva Sør-Odal sanitetsforening bidrar med, fortsetter han.

  – Blant annet står de for bygging og drift av to omsorgsboliger i kommunen, de bidrar sterkt i kampen for å bevare Kongsvinger sjukehus, støtter MR-maskin-aksjonen, hjelper til i kriser og er i beredskapsrådet i kommunen, og de er blant organisasjonene som har sikret terapibasseng for blant annet eldre og revmatikere. Samtidig bidrar de til hygge og trivsel slik som i dag og blant annet med å gi bløtkaker til jubilanter her i bygda.

  Siden oppstart i 1896 har foreningen vært en veiviser i velferdssamfunnet, forteller leder Rød.

  – Det startet med et behov for sanitetsmateriell, deretter utdanning for sykepleiere og senere kvinnekamp og stemmerett. I dag er vi like aktuelle. Vi jobber med integrering, og jobber for å stoppe vold mot kvinner og kjemper mot skjønnhetstyranniet. Blant annet har vi hatt innsamlingsaksjoner for flyktningen som har kommet til distriktet, og vi har hatt flere møter med Kvinnenettverket om integrering og sosiale aktiviteter til lokalbefolkningen. 

  Sør-Odal sanitetsforening har i dag over 260 medlemmer, og er den største i Hedmark.

   

   

   

  Sanitetsmateriell og sykepleierutdanning

  Det var i 1896 at unionen mellom Norge og Sverige knaket. Krigsskyene samlet seg over Norge. Hæren manglet syke- og nødmateriell. 26. februar, samme år var det kvinnemøte i Kristiania.

  En av dem som var til stede er kvinnesaksforkjemperen, kjøpmannsdatteren og politikerfruen Fredrikke Marie Qvam. 100 kvinner skrev seg inn som medlemmer, og dermed ble Norske Kvinners Sanitetsforening ble stiftet.

  Det første arbeidet sanitetskvinnene gikk i gang med var å skaffe sanitetsmateriell i tilfelle krig ved unionsoppløsningen. 

  I 1898 åpnet Sanitetskvinnene sin første skole for utdanning av sykepleiere med krigsplikt. Det ble ingen krig med Sverige, men oppgavene innen helse- og omsorg sto i kø. I 1899 erklærte sanitetskvinnene krig mot tuberkulosen, og her bidro organisasjonene blant annet med opplysning og pengeinnsamling.

   

  MUFFINS: I tralla til Sør-Odal sanitetsforening er det både muffins og kaffe – gratis til alle. I løpet av fredagen har de vært flere steder i Skarnes sentrum; På rådhuset, Kiwi, Spar Potten og på Parken kjøpesenter. JUBILEUM: Fredrikke Marie Qvam var en norsk kvinnesaksforkjemper. I 1896 stiftet hun Norske Kvinders Sanitetsforening, og satt som formann til 1933. FOTO: Norske kvinners sanitetsforening