Odalsportalen – Slår seg sammen

  Annonse

  Tekst: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen


  Fra nå av heter det Odal kirkelige fellesråd.

  Nord-Odal og Sør-Odal kirkelige fellesråd har nå slått seg sammen, og dette kan være den første sammenslåingen av et fellesråd i hele Hamar bispedømme.

  – Dette er en historisk begivenhet, forteller Asgeir Sektnan, kirkeverge i Odal kirkelige fellesråd.

  – Prosessen startet ved årsskifte i 2013-2014, hvor de to fellesrådene ønsket en utredning av en sammenslåing. Gjennom 2014 ble flere rapporter laget, og i mars 2015 leverte de ansatte sitt forslag etter mandat fra fellesrådene. Forslaget ble godt mottatt, og den formelle prosessen med høringer startet. Desember 2015 kom vedtaket fra kulturdepartementet om sammenslåing. 

  Kirkeavdelingen i kulturdepartementet godkjente i desember en forsøksordning frem til 1. januar 2020.

  Første møtet i det nye fellesrådet er satt til 14. januar i Sand kirke, forteller Sektnan.

  – Her skal rådsmedlemmer og varamedlemmer kurses i rådsarbeid. Senere blir det et møte med rådsmedlemmene, som er de folkevalgte fra menighetsrådene, sammen med kommunens representanter, biskopens utvalgte og kirkevergen. Da blir det første Odal kirkelige fellesråd konstituert.

  MØTE: Odal kirkelige fellesråd har sitt første møte her i Sand kirke i Nord-Odal på torsdag. FOTO: Anne Albrethsen