Odalsportalen – Hedres for innsatsen etter skolebrannen

  Annonse

  Tekst: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen Foto: Gunnar Nygård


  Norsk Folkehjelp Odal overrakte i kveld en hederspris og 35.000 kroner til Kristin Jahr, rektoren ved Korsmo skole.

  Mandag ettermiddag 19. januar i år sto Korsmo barneskole på Skarnes i brann. Taket sto i full fyr og det var kraftig røykutvikling. I flere timer jobbet brannmannskapene med å slukke brannen, men skolen sto ikke til å redde. 

  Det var dramatiske timer, men de 191 elevene og ansatte ble raskt evakuert og tatt hånd om.

  I kveld fikk rektor Kristin Jahr en stor takk for innsatsen med en pris og 35.000 kroner av Norsk Folkehjelp Odal.

  – Det er rørende og jeg ble veldig glad. Mange av følelsene som man hadde etter brannen kom tilbake – en blanding av sorg, fortvilelse, lettelse og, ikke minst, en stor glede over at ingen liv gikk tapt. Det er veldig hyggelig å bli hedret for innsatsen og hyggelig å bli lagt merke til, men vi gjorde jo bare det vi mente var riktig og viktig for barna, forteller Jahr. 

  – En verdig vinner

  Styret som delte ut prisen på Milepelen kulturhus i Nord-Odal i kveld, legger i sin begrunnelse vekt på den årvåkenheten og kontrollen som rektoren viste under brannen. Hun fikk alle barn og ansatte loset ut, og fikk samlet dem i Sør-Odal idrettshall.

  – Det var hektiske timer, men hun tok vare på alle. Hun opptrådte rasjonelt og hun hadde full kontroll over situasjonen under hele operasjonen. Dette er absolutt en verdig vinner, sier leder i Norsk Folkehjelp Odal Per Norheim.

  Prisen har blitt delt ut siden 2011, og går til enkeltpersoner i Sør-Odal og Nord-Odal som har utført en bragd, reddet liv eller har avverget en stor ulykke. Vinnerkandidaten nomineres av publikum, mens det er legatstyret som velger ut vinneren.

  Prispengene skal gå til skolen

  Barneskolen ble totalskadd i brannen. Taket og de tekniske rommene i andreetasje er ødelagt, mens første etasje har store røyk- og vannskader. I dag er elevene spredt klassevis i midlertidige lokaler på Skarnes. 

  Rektoren ønsker å takke alle som har bidratt og gjort det mulig slik at elevene kom raskt i gang med undervisningen, og forteller at pengene skal brukes på forebyggende arbeid.

  – Vi har gjort en fantastisk jobb. Det har vært tøft og vi er fortsatt preget av det, men når en krise skjer er det veldig viktig å komme raskt tilbake til hverdagen. Etter brannen opplevde vi virkelig at lokalsamfunnet strakk ut en hjelpende hånd i alle sammenhenger. Jeg takker alle som har støttet oss og hjulpet til, sier hun.