Odalsportalen – Kunstprosjekt i rundkjøringer på Skarnes

  Annonse

  Tekst: Mette Haugland


  Sør-Odal kommune inviterer billedkunstnere og kunsthåndverkere til å melde interesse for å delta i konkurranse om et kunstprosjekt i to nye rundkjøringer i sentrum av Skarnes

  Sør-Odal kommune ser det som viktig å skape gode uterom som en del av sentrumsutviklingen, og har ambisjoner om å satse på kunstprosjekter som et vesentlig virkemiddel. 

  Derfor inviterer nå kommunen billedkunstnere og kunsthåndverkere til å melde interesse for å delta i konkurransen om et kunstprosjekt i to nye rundkjøringer i Skarnes sentrum. Rundkjøringene vil være det første av flere prosjekter i sentrum. 

  — Stiller store krav til utførende kunstnere 

  Rundkjøringene er en del av E16 og ligger i et område med blandet trafikk og mangfoldig aktivitet med bl.a. skole, idrettshall og bussterminal. Dette innebærer at publikum ikke kun er bilister, men også gående og syklende. I tillegg kan mange betrakte kunsten som en del av utsikten fra bygninger i nærheten.

  — Rundkjøringer er en særegen setting for kunstopplevelse. Det innebærer spesielle premisser for utviklingen av et velfungerende kunstverk, og stiller store krav til utførende kunstnere, heter det på Sør-Odal kommune sin hjemmeside. 

  Kunstutvalget søker kunstnere som har forutsetninger for å hanskes med alle sider av et slikt prosjekt både teknisk og kunstnerisk, og som finner inspirasjon i å optimalisere og utfordre de mulighetene som ligger innenfor fastsatte rammer. 

  • Kunstutvalget ønsker å få frem et kunstprosjekt som kan fungere både for bilister, innenfor de rammene som kravene til trafikksikkerhet stiller, og for de øvrige publikumsgruppene – ikke minst alle elevene som naturlig vil ferdes i området.

  • Det er et mål at kunstprosjektet fremstår som et selvstendig og tydelig samtidsuttrykk med høy kunstnerisk kvalitet.

  • Begge rundkjøringene sees som ett prosjekt med samme utførende kunstner

  • Kunstbudsjettet er i størrelsesorden kr. 1 500 000,- 
   Det er søkt KORO om tilskudd. Det er lagt ned fundament i grunnen og trukket frem strøm til lyssetting slik at dette ikke belaster kunstbudsjettet.

  • Konkurranseperioden vil være ca. mai-august, og ferdigstilling november 2018 

  Les mer om konkurransen og innsendelse HER. 

  KUNSTKONKURRANSE: Sør-Odal kommune inviterer billedkunstnere og kunsthåndverkere til å melde interesse for å delta i konkurranse om et kunstprosjekt i to nye rundkjøringer i sentrum av Skarnes.