Odalsportalen – Feiret skolen med kakefest

  Annonse

  Sør-Odal kommune inviterte til kakefest for 500 for å feire at Skarnes videregående skole skal bestå.

  Fredag ble det klart at fylkesrådet i Hedmark fylkeskommune innstiller på at alle de 14 videregående skolene i Hedmark skal bestå, etter at Skarnes videregående skole har vært preget av en overhengende nedleggelsesfare i tre og en halv måned.

  Gleden var stor hos både Sør-Odal-ordfører Knut Hvithammer og assisterende rektor Njål Føsker da nyheten ble sluppet, og sammen ønsket de å vise at dette er en seier verdt å markere med kakefest.

  — ­­­­­Vi ønsker å takke alle som har bidratt i kampen og markere slutten på et langt arbeid. Skarnes videregående skole er en stor virksomhet i kommunen, og det er verdt å feire at skolen er berget, sier Knut Hvithammer, og roser den gode atmosfæren ved skolen.

  Inkluderende og motiverende Ordføreren er glad for at budskapet hans til slutt nådde fram, og mener elever og lærere – og den kvaliteten de viser – er det viktigste beviset på at Skarnes vgs. er en god og levedyktig skole.

  — Skarnes vgs. leverer selv om kommunen sliter med lave grunnskolepoeng. Det er viktige og relevante linjer der, og det er et stor pluss at dette er en fellesskole. Det skaper inkluderende og motiverende hverdager, sier Hvithammer.

  Skolen tilbyr i dag opplæring innenfor bygg og anlegg, elektro, design og håndverk, musikk, dans og drama, samt studiespesialiserende.

  Entydig støtte

  Foruten den politiske ledelsen i Sør-Odal, representert ved ordfører, varaordfører Heidi Hitland og rådmann Rune Hallingstad, var lokalt næringsliv samt ordfører Lise Selnes og varaordfører Lasse Juliussen i Nord-Odal til stede. Nabokommunen sto sammen med Sør-Odal gjennom hele perioden skolen var truet av nedleggelse, noe Hvithammer har satt stor pris på.

  — Det som har gledet meg mest i denne prosessen, er den entydige støtten vi har opplevd til det jeg og Lise har drevet med. Saken har samlet nord- og sørodølinger, politikere og næringsliv. Dette har vært en real kamp med gode argumenter, sier han, og legger til:

  — Jeg har stor respekt for fylkespolitikernes jobb og de tøffe prioriteringene må gjøres der, men nå er jeg mest takknemlig og glad for at vi er blitt hørt.

  FAKTA OM SKOLESAKEN

  • Hedmark fylkeskommune innstilte på at et synkende antall 16-18-åringer i Hedmark ville gi 90-100 millioner kroner mindre til tjenesteområdet for videregående opplæring i 2020.
  • Fylkeskommunen ba Norconsult utrede ulike alternativer for å redusere utgiftene tilsvarende. Norconsult anbefalte «Alternativ 5 – avvikle Storhamar, flytte Nordstumoen og Sønsterud til Jønsberg, Flisa til Våler».
  • Fylkeskommunen valgte å se bort fra Norconsults konklusjon og foreslo i november 2016 å legge ned Skarnes vgs. – som eneste skole.
  • Fredag 10. mars 2017 kom meldingen om at fylkesrådet i Hedmark fylkeskommune har snudd. Ingen skoler skal legges ned, og 6,5 millioner kroner i veimidler skal årlig omprioriteres for å opprettholde driften ved blant annet Skarnes videregående skole.

  EN GOD SKOLE: Skarnes videregående skole består i dag av 347 elever. 71 prosent av disse kommer fra odalskommunene. NÆRINGSHAGEN PÅ PLASS: Tove Gulbrandsen, daglig leder i Odal næringshage, var til stede under markeringen av at Skarnes vgs. består. På bildet får hun kake av ordfører Knut Hvithammer. TAKKET FOR BIDRAGET: Lærer Arne Huse skrev et leserinnlegg i Glåmdalen om at den foreslåtte nedleggelsen av Skarnes vgs. var det «mest behagelige» vedtaket. Ordfører Knut Hvithammer takket for bidraget i debatten med ord og kake.