Odalsportalen – Folkemøter om etterbruk av grendeskoler

  Annonse

  Tekst: Mette Haugland


  Sør-Odal kommune legger stort fokus på involvering når skjebnen til bruken av grendeskolene i kommunen skal bestemmes. Nå invitere de fire grender til folkemøte.

  Fra skoleåret 2019/2020 blir grendeskolene på Slåstad, Ullern, Disenå og Sander langt ned. Sør-Odal kommune er nå i gang med å utarbeide en plan for etterbruk av grendeskolene. Dette kommer frem i en pressemelding.

  Planprosjektet vil være delt inn i to faser, der fase én konkret blant annet vil handle om å kartlegge behovene i grendene, finne ut hva slags etterbruk grendeskolene best egner seg til, hvilke muligheter og begrensninger som finnes, hva som er den optimale eierstrukturen, samt å sette opp en detaljert tidsplan med nøkkeldatoer. Arbeidet vil så munne ut i et plandokument som vil bli politisk behandlet og lagt ut til høring. 

  Inviterer til folkemøter 

  Sør-Odal grenderåd er en referansegruppe i arbeidet, og rådmann er prosjekteier. Det vil være sterkt fokus på bred involvering i arbeidet, og kommunen vil derfor gjennomføre folkemøter i fire grender i løpet av de neste ukene. 

  Folkemøtene vil være åpne for alle. For at arbeidet skal være mest mulig konkret, vil temaet for samlingen være snevret inn til å kun å gjelde grendeskolen som ligger i grenda møtet avholdes i. For eksempel vil det under møtet på Slåstad kun handle om skolen på Slåstad. 

  Tidspunkt for møtene er som følger:

  • Slåstad: Tirsdag 19. september kl. 19.00 – 21.00
  • Ullern: Tirsdag 26. september kl. 19.00 – 21.00
  • Disenå: Tirsdag 3. oktober kl. 19.00 – 21.00
  • Sander: Tirsdag 17. oktober kl. 19.00 – 21.00


  Agendaen for folkemøtet vil være følgende:

  • Ordfører Knut Hvithammer ønsker velkommen.
  • Grenderådsleder Finn Martinsen informerer om grenderådests arbeid og samarbeidsavtalen med kommunen. 
  • Informasjon om grendelag og framtidige planer, ved grenderådsleder.
  • Informasjon om bruk av samfunnshus, ved kommunalsjef for teknikk og næring. 
  • Plan for etterbruk av grendeskoler, ved kommunikasjons- og næringskoordinator. 
  • Workshop med spørsmål til deltakerne. 
  • Oppsummering.
  • Informasjon om kommuneplanprosessen, ved planrådgiver.


  Det vil bli servert kaffe og noe å bite i ved møtene. 

  GRENDERÅD SOM REFERANSEGRUPPE: Sør-Odal grenderåd er referansegruppe i arbeidet, og rådmannen er prosjekteier. FOTO: Sør-Odal kommune VIL INKLUDERE FOLKET: Kommunen har lagt bredt fokus på å inkludere grendefolket i prosessen om hva som skal skje med skolebyggene. FOTO: Sør-Odal kommune BLIR LAGT UT PÅ HØREING: Arbeidet vil munne ut i et plandokument som vil bli politisk behandlet og lagt ut på høring. FOTO: Sør-Odal kommune