Odalsportalen – – Håper lokalbefolkningen fortsetter med omtanke og omsorg

  Annonse

  Tekst: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen


  Onsdag kveld var det temakveld om flyktningestrømmen til Europa.

  Flere millioner mennesker har flyktet fra krig, sult og forfølgelse. Siden tidlig i høst har flere flyktninger og migranter fra Syria kommet til distriktet og fått plass blant annet på Slobrua gjestegård i Sør-Odal, Opaker gård i Grue og på transittmottaket i Våler.

  I Norge i år er det ventet at det kommer 23.000 asylsøkere og 33.000 i 2016, ifølge beregninger gjort av Utlendingdirektoratet, UDI.

  Onsdag kveld inviterte Kvinnenettverket i Sør-Odal til temakveld på Slobrua om flyktningestrømmen i Europa.

  Her delte Dina Veflen sine erfaringer fra de siste ukene etter oppstart i september, forteller Ann-Kristin Aurland som representerer Sør-Odal sanitetsforening i Kvinnenettverket og som ledet møtet denne kvelden.

  – Dina fortalte at beboerne ønsket så inderlig å være til nytte og at de vil hjelpe til. De var vant til å jobbe og kjedet seg ved å gå passive. Mange i bygda har også vært innom på besøk, drukket kaffe og pratet med dem, og noen har invitert hjem på middag og invitert på kjøreturer. Så hun håper at lokalbefolkningen kan fortsette med å gi slik omtanke når det antageligvis kommer flere puljer med flyktninger hit i framtida, forteller Aurland.

  Her i Norge har flyktningkrisen ført til en enorm dugnadsinnsats over store deler av landet – også i Sør-Odal og Nord-Odal med blant annet innsamlingsaksjoner.

   

   

  – Med livet på vent

  Kvinnenettverket i Sør-Odal, som startet opp i 2013, jobber blant annet med å integrere de kvinnelige flyktningene som kommer til kommunen, og på temakvelden på onsdag var det mange beboere som møtte opp.

  I tillegg til representanter fra lag og foreninger samt kommunen, samlet temakvelden hele 60 personer.

  – Noen av våre bofaste innvandrere fortalte også om sin erfaring med å være på mottak – om en vanskelig og frustrerende livssituasjon hvor man lever i uvisshet om sin framtid og at utfallet av asylsøknaden gjør noe med motivasjonen for delta på norskopplæring. Det er ikke enkelt, men alle er takknemlige for at de har fått kommet hit og de ønsker derfor mye mer kontakt med nordmenn og ønsker å bidra mer, forteller Aurland.

  Ett av punktene for kvelden var derfor en idédugnad med aktiviteter og arrangementer som både de midlertidige beboerne på Slobrua og våre bosatte innvandrere kan delta på.

  Og ett av forslagene kan om kort tid bli en realitet.

   

  Svømmetilbud også for menn

  – Det er et svømmetilbud for innvandrermenn i svømmehallen på Skarnes. Det er kjempebra, og alt takket være velvillighet fra Lions Club Odal, Odal svømmeklubb og Sør-Odal kommune. 12 personer meldte seg på med en gang – det er helt fantastisk.

  Svømmetilbud for menn har blitt etterspurt siden Kvinnenettverket i Sør-Odal startet opp svømmeopplæring for innvandrerkvinner og barn i 2013 i svømmehallen på Kongsvinger.

  Aurland forteller at det nå jobbes videre med de andre forslagene som ble nevnt i går, og at Kvinnenettverket vil invitere til nytt møte senere. Møtelederen kan dermed si seg meget fornøyd.

  – Dette viser at vi har en stor vilje til å gjøre noe for andre og at vi ønsker å bidra. Kvinnenettverket tar på seg rollen som pådrivere og stoler på at vi får like god respons på våre initiativ framover som det vi opplevde på møtet på onsdag. Jeg er storfornøyd med oppslutningen og engasjementet til alle som var tilstede.