Odalsportalen – Eldretreff på Skogtun

  Annonse

  Tekst: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen


  Odal Rotaryklubb, Sør-Odal sanitetsforening og Galterud sanitetsforening inviterer.

  Mandag 25. april blir det hyggekveld for eldre og andre interesserte på kulturhuset Skogtun på Skarnes. Tema for kvelden er de eldres rettigheter ved representanter fra NAV og omsorgstjenesten i Sør-Odal kommune.

  Det blir servert snitter, kaffe og kaker og det er gratis lodd til alle med flere flotte gevinster. Nils Oskar Ottesen står for underholdningen denne kvelden.

  De som trenger skyss, kan kontakte Rolf Brun på telefon 62 96 13 24 innen fredag 22. april.

  Eldretreffet starter klokken 18:00, og er et samarbeid mellom Odal Rotaryklubb, Sør-Odal sanitetsforening og Galterud sanitetsforening.