Odalsportalen – Boligspareklubben vokser

  Annonse

  Tekst: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen Foto: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen


  Klubben som skal gi eldre gode bo- og leveforhold i Odalen vokser i antall medlemmer.

  – Dette er en fin måte å hjelpe de eldre inn på boligmarkedet – særlig når det også er boligmangel i Odalen. Vi vil gjerne ha enda flere medlemmer, så vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkomne, forteller Syver Bakstad i De eldres boligspareklubb (DES) i Odalen.

  Han er med i den landsdekkende organisasjonen som har som mål å gi eldre gode bo- og leveforhold. DES-klubben i Odalen ble startet opp i februar i år, og i løpet av bare et par måneder har klubben fått over 70 medlemmer.

  Samtidig er fem boligprosjekter satt i gang flere steder i Nord-Odal og Sør-Odal. 

  – Dette blir veldig fine leiligheter. Disse boligene er funksjonelle og praktisk tilpasset eldre, men uten å være omsorgsboliger, og du har alt i nærheten – butikker, lege, apotek, kafé og bibliotek, forteller Syver Bakstad i DES-klubben i Odalen.


   

  Under planlegging

  Blant de fem boligprosjektene som er satt i gang er 12 leiligheter i nærheten av Sandbo samt flere leiligheter i Syverstuen og på Saga Brygge. 

  Sammen med egne arbeidsutvalg i de to odalskommunene jobbes det nå med å med å få realisert prosjektene.

  Vilkårene for medlemskap i DES-klubben er at enslige eller minst at en av ektefellene har fylt 40 år, og du må ha fylt 55 år før du kan flytte inn, forteller Bakstad.

  Samtidig må du stille med 30 prosent i egenkapital når du kjøper bolig. 

  Men før den tid må du spare minimum 200 kroner i måneden på en rentebærende konto som medlemmet har i Sparebanken Hedmark, som DES-klubben i Odalen har avtale med. Avbrytes sparingen uten samtykke, suspenderes straks vedkommende medlemskap i klubben. 

   

  I GANG: Fem byggeprosjekt for eldre er i gang i Nord-Odal og Sør-Odal. Her ved Sandbo i Nord-Odal kan 12 leiligheter stå klare sommeren 2016.