En lang skogbrannsesong går mot slutten, og totalforbudet mot bruk av åpen ild oppheves. Nå roser brannsjefen innbyggerne for å ha fulgt restriksjonene.

Annonse

– Det har til tider vært tilnærmet unntakstilstand, og brannmannskapene har lagt ned en formidabel innsats i hele sommer. Brannvesenet har blant annet bistått med brannslokking, gitt vanntilbud til mennesker med tørre brønner og hjulpet innbyggere som har husdyr, sier Sven Erik Sund, brannsjef i Sør-Odal brann- og redningsvesen, og legger til at kommunen fremdeles tilbyr vann til innbyggere – men at man selv må ta med kanner og containere.

I løpet av sommeren måtte brannvesenet rykke ut til fire skogbranner, som tilfeldigvis skjedde nesten samtidig på samme dag. Årsaken var tordenvær og lynnedslag. I tillegg brant 250 mål åker på Slåstad, som kunne ha gått mye verre om det ikke var en gunstig vindretning og god hjelp fra brannvesenene i Kongsvinger og Nord-Odal – samt innbyggerne.

– Både på Slåstad-brannene og ved de fire skogbrannene fikk vi hjelp av innbyggerne, i form av lån av ATV-er og noe slokking. Det er noe vi setter pris på, og er med på å hindre spredning av brannene, sier Sund.

Ble «grillet» om forbud

Den retningsgivende skogbrannindeksen viser at det er liten fare for skogbrann i Kongsvingerregionen framover, og dette gjør at brannsjefen nå velger å oppheve totalforbudet mot bruk av åpen ild i Sør-Odal.

Dette innebærer at det for eksempel er lov til å grille på egen eiendom, men at enhver plikter å utvide aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

– Vi minner dessuten om at det generelle bål-forbudet i skog og utmark mellom 15. april og 15. september fremdeles gjelder. Det er fortsatt mye vegetasjon som er tørr og utsatt, sier han.

Skytterbanene gjenåpnet

Sund har fått en rekke henvendelser fra innbyggere som har hatt spørsmål om grilling i sommer – som følge av forbudet, og brannsjefen benytter anledningen til å takke sørodølingene og næringslivet for at de har fulgt restriksjonene som brannvesenet la ned før sommeren.

– Det at fokuset på skogbrannfaren og forbudet har vært så stort, har nok vært en medvirkende faktor til at det ikke har vært flere og mer alvorlige skogbranner i Sør-Odal, sier Sund, og understreker at brannvesenet er takknemlige for alle henvendelser de mottar.

Sør-Odal brann- og redningsvesen har også åpnet alle skytterbanene i kommunen, samt gitt tillatelse til kantslått der det vurderes som forsvarlig basert på hvor tørt det er og om det er nært skog.

Langtidsvarselet for Skarnes på yr.no viser at det ikke meldes om mye nedbør framover, og det er fremdeles tørt enkelte steder, i tillegg til at en rekke bekker er tørre. Brannsjefen har derfor en klar beskjed i forkant av elgjakta:

– Vi ber jegerne om å utvise forsiktighet framover, også etter 15. september. Det er fremdeles nødvendig å være på vakt, sier Sven Erik Sund.