Annonse

Folk søker gode lokalsamfunn og trygge jobber i en tid med økt internasjonal uro, robotisering og klimaendringer. Dette gjenspeiler seg også i saker som har vært i fokus i tida fram mot valget i høst; familiepolitikk og miljøspørsmål.

Trygghetstrenden bidrar også til positive tall for Odal Sparebank.

– Vi ser at lokal tilstedeværelse og personlig rådgivning blir mer og mer viktig for mange, sier markedssjef Mette F. Skogstad.

Odal Sparebank opplever god vekst og økt kundetilfredshet. Tallene for første halvår er gode og kundetilstrømningen likeså. Banken har en meget god kundeopplevelse-indeks (KOI), og opplever at kundene setter pris på det de gjør for lokalsamfunnet. Den positive fremgangen for banken er ikke tilfeldig, og støttes av at nordmenn er blitt mer opptatt av det trygge og nære. Det viser en ny stordata trendanalyse gjennomført for Eika-gruppen.

– Vi merker at kundene verdsetter at banken er der de bor. Kundene våre setter pris på den kunnskapen og erfaringen våre rådgivere har, både når det gjelder lokalt næringsliv og den enkelte kundes privatøkonomi. Analysen som dokumenterer trygghets- og nærhetstrendene underbygger det vi merker hver eneste dag, sier Mette F. Skogstad i Odal Sparebank, som er en del av Eika-alliansen.

En stordataundersøkelse, foretatt av analyse- og rådgivingsselskapet Zynk på oppdrag fra Eika-gruppen, bekrefter at nærhet og trygghet er trender med svært positive verdier i Norge.* Zynk har analysert hvordan ulike samfunnstrender omtales på mer enn 40 millioner norske nettsider og sosiale medieposter. Konklusjonen er at lokalsamfunn, nærmiljø og verdier knyttet til det nære og kjente er i sterk vekst.

Trygghetssøkende

Analysen viser også at det er økende uro knyttet til robotisering, klimaendringer, polarisering og ekstremisme. Omverden og det globale framstår som skremmende. Gode lokalsamfunn, trygge jobber, tilstedeværelse og personlig rådgivning blir mer og mer viktig.

– I våre kontorer møter kundene mennesker som kjenner dem og som de stoler på, ikke bare roboter og digitale rådgivere. Kundene kan finne mye god informasjon og løse mange behov på nettet, men det slår ikke verdien av kunnskapsrike råd og et godt møte mellom kunde og rådgiver. Derfor satser vi på personlig rådgivning i kombinasjon med trygge og brukervennlige digitale tjenester i nett- og mobilbanken, sier Mette F. Skogstad i Odal Sparebank.

Odal Sparebank er en av de 66 Eika-bankene i Norge – en allianse av lokalbanker som har valgt å åpne dørene til flere bankkontorer fremfor å legge dem ned, stikk i strid med trenden i de store bankene. Eika-bankene har nå mer enn 200 bankkontorer rundt omkring i landet.

For mens de fleste andre banker stenger ned fysiske banklokaler og erstatter mennesker med roboter og datamaskiner, kombinerer Eika-bankene trygge og brukervennlige digitale tjenester med personlig rådgivning. I Eika-bankene jobber det flere enn 500 erfarne rådgivere med bred kunnskap om løsninger for en trygg privatøkonomi og et godt, lokalt næringsliv.

– Vi er ved kundenes side. Våre medarbeidere kjenner lokalsamfunnene og innbyggerne, fordi vi bor her og vi jobber her, avslutter Mette.

*Dette er Q-ball

Q-ball er et stordata-verktøy utviklet av det svenske trendanalysebyrået Quattroporte i 2010. Zynk har utviklet den norske databasen, bestående av om lag 40 millioner norske websider og 20 millioner sosiale medieposter (Twitter). Q-ball henter data fra mer enn 1000 selskaper, flere hundre frivillige lag og organisasjoner, alle nasjonale, regionale og lokale medier, debattsider, blogger, kommentarfelt og publikasjoner fra forskningsmiljøer.

Forhåndsvisning av bilde

Gjennom å analysere språket (sentimentanalyse) kan Q-ball fange opp folks holdninger til organisasjoner og selskaper, saker, problemstillinger og trender. Analysen forteller hvorvidt det er mest positiv eller negativ omtale rundt et spørsmål, og hvor stor omtalen er. Det er også mulig å se på andre målenheter, for eksempel hvorvidt en organisasjon oppleves å ha høy tillit eller ses på som innovativ eller moderne.

Q-ball inkluderer også en algoritme, som basert på omtalen de siste åtte år, analyserer forventningene folk har til hvordan saker, trender og organisasjoner vil utvikle seg. Algoritmen beregner om noe forventes å bli viktigere eller mindre viktig de neste fem årene, samt hvilke aspekter ved trenden som har høyest vekstpotensial.

Q-ball kan benyttes til å analysere holdninger til enkeltsaker og utvikling over tid, identifisere trender, og til å teste eksisterende kommunikasjonsbudskap og utvikling av nye – både strategisk retning og operasjonelle valg.