Bidra til lokal næringsstrategi på åpent møte 9. nov

Sør-Odal kommune skal utarbeide en lokal næringsstrategi med handlingsplan, og trenger hjelp fra det lokale næringslivet til å kartlegge muligheter og utfordringer.

Annonse

For å utarbeide en lokal næringsstrategi best mulig inviterer Sør-Odal kommune det lokale næringslivet med på utarbeidelsen av handlingsplanen.

Det er snakk om å kartlegge muligheter og utfordringer – samt å få innspill på hvordan næringslivet og kommunen i fellesskap kan bidra til at næringslivet skal utvikle seg i fremtiden.

Inviterer til åpent møte

Prosjektarbeidet vil ha fokus på bred medvirkning. Derfor inviteres det til åpent møte for alle næringsdrivende i kommunen.

Her vil det legges opp til informasjon fra kommuneadministrasjonen om prosess og gruppearbeid knyttet opp mot konkrete spørsmål. Den regionale næringsstrategien for Kongsvingerregionen vil ligge til grunn i arbeidet.

Møtet vil finne sted på lærerrommet ved Skarnes videregående skole torsdag 9. november kl. 08:00 – 10:00. Skolen serverer frokost. 

Det er Odal Næringshage som står bak frokostmøtet.

Vennligst gi din påmelding til: post@onu.no eller Tove Gulbrandsen på tlf. 926 15 251 snarest. 

Les mer her