Tårnkrana ved Samling.

«Samling» begynner for alvor begynner å ta form, med flotte vinduer og utvendig panel.

Annonse

Omtrent halvparten av kledningen er montert, og det som gjenstår er først og fremst ut mot Bunesvegen. Her skal det også monteres brannbeskyttere på terrassene. Montering av vinduer i spesialbygg er krevende, men ifølge kommunens prosjektleder, Geir Vik, har alt gått planmessig. Den karakteristiske tårnkrana demonteres i løpet av uke 49, og i uke 50 starter varmepumpa som skal hente varme fra de 10 energibrønnene.

I uke 49 demonteres tårnkrana.

Banken klar for oppsett av skillevegger

I den delen av bygget som skal romme Odal Sparebank, er mye av det innvendige arbeidet ferdigstilt. Spilehimlingen er montert og parketten er ferdig lagt. Foreløpig er den nye banken et stort, åpent kontor, men skilleveggene kommer snart på plass, slik at lokalene kommer til å fremstå som en moderne bank med særlige kvaliteter.

Luftig med lift i biblioteket

I biblioteket jobbes det med å montere spilehimlingene i limtre. Takhøyden er på 7-8 meter, så det meste av arbeidet foregår fra lift. Det betyr at det er vanskelig å jobbe parallelt – montørene må vente på tur i liften.

– Oppsett av himlingene er en ganske innfløkt prosess som krever god koordinering mellom ulike fag, sier Geir Vik.

Limtrebuer i bibliotek

Monteringen av den faste innredningen i biblioteket starter i slutten av januar. Selve flytteprosessen fra de gamle lokalene på Milepelen kommer til å ta litt tid, men enhetsleder for biblioteket, Anita Bunes, har som mål å invitere folk inn under Sandsdagene. Det nye biblioteket skal være et åpent og imøtekommende arnested for kultur og kunnskap, og vil være arena for mange spennende aktiviteter fremover.

– Det blir en egen åpningsfestival første uka i september. Det kommer en egen artikkel om denne begivenheten, forteller Anita.

Visning på leilighetene i januar

Malearbeid har pågått i de 10 leilighetene den siste tiden. Parkettgulv er også lagt, og VVS og el-arbeidet blir gjort ferdig i januar. Selv om leilighetene snart er ferdige, er de ikke innflyttingsklare før primo mai. Dette skyldes at hele bygget må være ferdigstilt for at det branntekniske kan godkjennes for samtlige seksjoner i bygget.

Det blir visning på de tilnærmet ferdige leilighetene i januar. Følg med på kommunens hjemmeside for dato/tidspunkt. Kontakt gjerne Wenche Roterud hos Aktiv Eiendomsmegling på Årnes, telefon 990 18 195, for mer informasjon.