Odalsportalen – Ungdomsstipend til Siri Holtet

  Annonse

  Tekst: Mette Haugland


  Tidligere denne uka ble Nord-Odal idrettsråd sitt ungdomsstipend tildelt den unge og lovende Siri Holtet.

  Nord-Odal idrettsråd deler årlig ut ungdomsstipend til idrettsutøvere mellom 13-19 år. Det er idrettslagene som nominerer utøverne, mens idrettsrådet foretar utvelgelsen av den som skal motta stipendet ut i fra fastsatte kriterier.

  Mandag denne uken var det en veldig glad og overrasket Siri Holtet fra Kunja Taekwondo som mottok ungdomsstipendet under idrettsråd’s årsmøte i idretthallen i Mo.

  Siri har holdt på med Taekwondo i mange år, og nærmer seg snart svart belte. Hun er svært aktiv i sin sport, er delaktig på ulike arrangementer så vell som å være hjelpetrener for barnegruppa. Snart tar hun også over som trener. 

  Et forbilde for andre

  Leder i Kunja Taekwondo, Ingrid Bogsrud forteller at Siri jobber hardt for å bli bedre i idretten sin og at hun er veldig lærevillig. Hun peker også på Siri som et positivt forbilde for de andre ungdommene. 


  — Hun sier aldri nei, tar alltid i et tak og oppmuntrer de andre i klubben, samtidig som hun selv trener og står på. Selv om om hun ikke har så mange konkurranser å vise til ennå, er det motiverende også for andre å se at man ikke må delta i konkurranser for å kunne få en slik annerkjennelse som ungdomsstipendet er, sier Bogsrud.


  — Mange gode kandidater

  I føringene til idrettsrådet heter det at man må være bosatt i Nord-Odal, vise talent, motivasjon, ha gode holdninger og humør og være en god ambassadør for idretten i Nord-Odal. 

  Leder i Nord-Odal idrettsråd, Anne Line Bråten Knutsen sier at det er var mange gode kandidater som var nominert, men at det ut i fra en helhetsvurdering var enighet om å gi stipendet til Siri Holtet. 


  — Hun er med sin treningsvilje og sin positive holdning, en flott representant for idretten i Nord-Odal. Idretten trenger unge som vil være med å bidra i lagene og selv bli trenere, sier Knutsen, og håper med dette at det kan motivere flere unge til å bli trenere og delta for sine lag. 

  FORBILDE: Leder i Kunja Taekwondo, Ingrid Bogsrud forteller at Siri jobber hardt for å bli bedre i idretten sin og at hun er veldig lærevillig. I tillegg er hun et positivt forbilde for de andre ungdommene.