Odalsportalen – Om Odalsportalen

  Annonse

  Odalsportalen er et nettsted for alle som bor i Odalen, for alle odølinger innenlands og utenlands og for de som vurderer å bli fastboende her. Vi ønsker å vise frem Nord-Odal og Sør-Odal på en spennende og attraktiv måte – to kommuner fylt av muligheter, trivsel og nærhet.

  Odalsportalens redaktør er Thea Haukerud og portalen eies av Sør-Odal kommune, Nord-Odal kommune og Odal sparebank. Målet er å lage en felles arena for presentasjon av Odalen. Derfor er Odalsportalen et utstillingsvindu hvor vi kan by på gode nyheter fra Odalen. 

  Slik ble ideen om Odalsportalen født, og nettstedet ble startet opp i 2007. Første redaktør var Gunnar Nygård helt til Asgeir Sektnan tok over jobben i mars 2014.

  Vi håper at du synes Odalsportalen er informativ, levende og interessant, og vi håper at du kommer tilbake flere ganger.

  Odalsportalen.no er også Facebook Odalsportalen, så det er bare å like siden, dele og spre innlegg som legges ut.

  Når det gjelder Odalstidende var dette et magasin som alle husstander i odalskommunene fikk tilsendt. Magasinet kom ut fire ganger i året, og var et samarbeid mellom begge odalskommunene og Odal Sparebank. Odalstidende stoppet i 2017.

   


  Redaksjonen i Odalsportalen:

  Ansvarlig utgiver:              John Kristian Strand          

   Sør-Odal kommune           

    e-post
  Redaktør:  Thea Haukerud

   Odalsportalen

   E-post
  Redaksjonsmedlemmer:       

   Mette F. Skogstad        

   Odal Sparebank

   E-post
     Henriette Eriksen

   Sør-Odal kommune  E-post
     Stig Aasheim

   Nord-Odal kommune        E-post