Odalsportalen – Plan- og designkonkurranse i Sand sentrum

  Annonse

  Tekst: Mette Haugland


  Juryen i plan- og designkonkurransen for nytt bank-, bibliotek- og leilighetsbygg i Sand sentrum har hatt sitt første møte.

  Torsdag 28. april hadde juryen i plan- og designkonkurransen for nytt bibliotek-, bank- og leilighetsbygg i Sand sentrum sitt første møte. I en pressemelding fra Nord-Odal kommune og Odal Sparebank legges det frem en plan om et nytt kombinert bibliotek-, bankbygg på tomta langs Sentrumsvegen, mellom Odal Sparebank sitt eksisterende bankbygg og kommunehuset.

  Planen er at dette kan bli et positivt signalbygg som kan gi gode bidrag til den ønskede utviklingen av Sand som tettsted, med et attraktivt og levende sentrum.

   
  Tilgjengelig bibliotek utenom betjent åpningstid

  Fire utvalgte arkitektfirmaer har levert sine forslag til plan- og designkonkurransen, og det er blant disse juryen skal plukke en vinner. 

  — Fire forskjellige, men svært så spennende og kreative forslag som kan bidra til å gi både Nord-Odal og regionen et bibliotek- og bankbygg som vil bli lagt merke til! Og for noen muligheter som nå åpner seg, sier en svært så entusiastisk leder av juryen Odd Rune Andersen. 

  Et godt fungerende folkebibliotek skal være et aktivt og levende møtested for bygdas befolkning, heter det i pressemeldingen. Det er behov for åpne, fleksible lokaler, med muligheter for å gjennomføre ulike typer arrangement, og det fremtidige biblioteket skal være en arena for offentlig samtale og debatt. En løsning med «meråpent bibliotek» gjør biblioteket tilgjengelig for innbyggerne også utenom betjent åpningstid.

  Dagens biblioteklokaler skal bygges om til hotellrom. Overnattingsmulighetene i Nord-Odal er per i dag svært begrensede, og det har lenge vært ønske om å utvide kapasiteten ved Milepelen vertshus. Disse arbeidene starter i henhold til planer og vedtak opp til høsten, og bibliotekdriften flyttes over i midlertidige lokaler i perioden, med relativt store begrensninger for bruk av bibliotekrommet.

  Les mer HER

  Sentrumsnære leiligheter

  Behovet for tidsmessige og sentrumsnære leiligheter på Sand har lenge vært uttalt, både fra politisk og privat hold. Odal Sparebank har i dag lokaler i et bygg fra 1954, bygd som næringsbygg i 1. etasje og leiligheter i 2. etasje. Siste vesentlige oppgradering ble gjort for mer enn 20 år siden. Derfor er det behov for å vurdere nye løsninger.

  — Odal Sparebank har gjennom snart 140 år vært en viktig samfunnsaktør i Odalsbygdene ved å være en god finansiell støtte for både enkeltpersoner, næringsliv og offentlig virksomhet, men også ved å være en solid støttespiller overfor de mange lag og foreninger. Bygdas ønske om nå å kunne få realisert et moderne bibliotekbygg til glede for alle, støttes av Odal Sparebank. Ved å se på muligheten av å bygge et flerbruksbibliotek kombinert med nye banklokaler og boliger, blir det en vinn-vinn-situasjon, ja, nesten som et Kinderegg, sier Andersen videre. 

  Arkitektkonkurransen er et forprosjekt igangsatt av Nord-Odal kommune og Odal Sparebank i samarbeid. Gjennomføring av prosjektet forutsetter positivt vedtak etter behandling i styret for Odal Sparebank og politisk behandling av saken i Nord-Odal kommune.

  Juryen har mai måned til disposisjon.

  Relevante lenker

  JURYLEDER: Odd Rune Andersen er leder for juryen som skal velge mellom de fire arkitektforslagene. Resten av juryen består av Knut Nafstad, Eli Skoland, Gunnar Nygård, Rune Sør-Reime, Per Rygh og Jonas Norsted. REALISERE: -Nå gjelder det bare å finne penger til bygget, men det både tror og håper jeg at vi skal klare, sa ordfører Lise Selnes. FOTO: Illustrasjon: Arkitektfirma Helen & Hard AS «FOLKEPASSASJEN « «STAV OG LAFT» «TRE I TRE»