Odalsportalen – Ny redaktør for Odalsportalen

  Annonse

  Thea Haukerud (38) begynner i dag i et seksmånedersengasjement som redaktør for Odalsportalen. Eierne – Odal Sparebank, Nord-Odal kommune og Sør-Odal kommune – er glad for at Thea, med sin sterke bakgrunn og engasjement lokalt, har sagt ja til å ta over som redaktør.

  Haukerud har en sterk markedsføringsbakgrunn, og beherskerogså journalistikk, fotografering og kommunikasjon. 38-åringen er bosatt påSkarnes, og har blant annet arbeidet i Bose Norge og Orakel i GlåmdalenMediehus tidligere.

  – Odalsportalen skal være siden du besøker for å holde degoppdatert om det som skjer i odalskommunene. Portalen – som stolhetsskaper ogsamfunnsbygger – skal være et vindu til Odalen for eksisterende innbyggere,potensielle innflyttere og utflyttede odølinger, sier Haukerud.

  Den nye redaktøren ønsker å bygge videre på det imponerendearbeidet som har vært lagt ned i mange år, men ser et behov for å ha endatydeligere fokus på arrangementer, næringsliv og innbyggerdialog i tiden somkommer.

  – Og for å lykkes med det, er jeg avhengig av tips. Det erbare å ta kontakt på e-post eller stikke innom kontoret i Odal Næringshage påSkarnes, sier redaktøren.

  Mer synlig fornæringsliv

  Eierne ønsker å videreutvikle Odalsportalen til å bli enenda viktigere plattform for innbyggerne i odalskommunene.

  –  Odalsportalen haret uforløst potensial som vi ønsker å få realisert. Men dersom det skal væreliv laga for Odalsportalen også i framtiden, er vi avhengig av hjelp av foreksempel næringsliv og frivillighet, sier John Kristian Strand, kommunikasjons-og næringskoordinator i Sør-Odal kommune – og ansvarlig redaktør forOdalsportalen.

  Eierne har på sikt et ønske om å skape en økonomiskbærekraftig heltidsstilling i Odalsportalen, men er klar på at det ikke skal gåpå bekostning av leserne; Odalsportalen skal være gratis å lese.

  –  Vi vil i tidenframover vurdere om siden kan kommersialiseres i større grad enn det som gjøresi dag, sier Strand.

  Takk til Haugland!

  Helt til slutt vil eierne rette en stor takk til MetteHaugland for innsatsen hun har lagt ned for Odalsportalen de siste årene, og viønsker henne riktig lykke til videre!

  Ønsker du å komme i kontakt med Odalsportalens nye redaktør,vennligst ta kontakt på telefon 918 18 017 eller  haukerud@outlook.com