Odalsportalen – Unge skapere på NOU

  Annonse

  Tekst: Mette Haugland Foto: Mette Haugland


  24 niendeklassinger ved Nord-Odal ungdomsskole har denne uken, sammen med Mapei, vært den del av realfagprosjektet Lektor2.

  Etter en ukes arbeid med det landsomspennende Lektor2-prosjektet, ble det i dag avholdt en høytidelig avduking av det ferdige produktetpå Nord-Odal ungdomsskole.  Med trompetfanfare fra skolens egen Sigurd Skyrud, falt presenningen og rektor Eva Oppi Trøftbråten kunne gratulerer elevene og Mapei med vell gjennomført prosjekt; en multifunksjonell ballvegg. 

  24 niendeklassinger har gjennom prosjektet jobbet tett sammen med Mapei, både på skolen og i Mapei sine lokaler på Sand. Elevene har tatt del i praktisk arbeid med bedriften, og beregnet, blandet, designet og murt de geometriske figurer i betong. Får å bli en del av prosjektet måtte hver enkelt elev skrive en søknad, for så å bli valgt ut.

  — Når vi spurte Mapei om de ville være med på prosjektet svarte de ja med en gang, og det er vi veldig glad for, sa Trøftbråten.

  — Dette er veldig gøy. Elevene får lære noe utenom det vanlige, og bruke sine praktiske egenskaper så vell som de teoretiske. Jeg håper flere elever fremover får være med på dette i årene som kommer, sa ordfører Lise Selnes.

  — Vinn-vinn for alle

  Lektor2 er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret. Ordningen deler ut midler til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet direkte i undervisningen.

  Gjennom ordningen får skolen ressurser til å etablere og utvikle læreplanrettede undervisningsopplegg i samarbeid med bedrifter og institusjoner som bruker realfag i sitt arbeid. Ordningen knyttes også direkte opp mot et eller flere av kompetansemålene i læreplanen for matematikk og naturfag.

  — Dette er en vinn-vinn situasjon for alle parter, og forhåpentligvis noe vi kan fortsette med i årene fremover for niendeklassingene. Om vi også gir de et innblikk i en fremtidig jobb og utdanning er det også flott, sa leder for Mapei Academy, Jannicke Stenberg Mykkestue.

   

  Fantastisk samarbeid

  Tilstede ved avdukingen var også rådgiver ved NHO Innlandet, Ingunn Hermansen. Hun kunne ikke rose Mapei og elevene nok for jobben og innsatsen de har lagt ned. 

  — Dette er virkelig spennende. Mapei er en fantastisk aktør og gjør en strålende jobb i samarbeidet med skolen. De er virkelig aktive og viktige ved å gi elevene et innblikk i et praktisk arbeid de finner i nærområdet, fortalte Hermansen.

  I skoleåret 2014/15 deltar 180 skoler i Lektor2-programmet. Siden oppstarten av ordningen i 2009/10 har totalt 260 skoler og over 600 eksterne partnere deltatt. 

   

  KREATIVE UNGE: Både lærere, bidragsytere og ordfører skryter av elevenes arbeid med figurene. F.v.: Thorstein Thonander, Annette Voll, Joachim Melby, Jannicke Mykkestue og Lise Selnes. ANNERLEDES SKOLEHVERDAG: Hans Martin Bergseteren (t.v.) og Ole Kristoffer Dalen er begge enige om at det har vært godt å ha en litt annerledes skolehverdag, og litt mer kreative utfordringer. GODT OPPMØTE: Flerer av elevene på NOU tok turen ut for å få med seg avdukingen av Lektor2-prosjektet til 9.kl.