Odalsportalen – Kulturskoletilbudet ligger ute

  Annonse

  Tekst: Mette Haugland


  Tilbudsbrosjyren for kulturskoleåret 2017/18 ligger nå ute.

  Oversikten over kulturskoletilbudene for 2017/18 ligger nå ute. 

  Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole mellom Nord- og Sør-Odal kommune. Sør-Odal er kulturskolens hovedbase, men kursene er jevnt fordelt mellom begge kommunene. 

  Kulturskolen underviser hovedsakelig på skolene i Nord-Odal, og på Ungdommens Hus i Sør-Odal. De har også noe undervisning i barnehagene, på bibliotekene og på Milepelen Kulturhus.

  Som elev i kulturskolen vil du få undervisning av godt kvalifiserte lærere, med spesialkompetanse innenfor hvert fag. Det tilbys enkelt- og gruppeundervisning i forskjellige disipliner, og tilbud for barn og ungdom i alle aldre.

  Kulturskolen er et lavterskeltilbud, hvor du kan komme som helt fersk nybegynner eller som viderekommen. Det viktigste for Kulturskolen er å kunne skreddersy det beste undervisningsopplegget for hver enkelt elev. 

  Oversikten over de ulike kulturtilbudene finner du HER

  Søknadsportalen finner du HER