Odalsportalen – Ønsker grendeutvalg på Skarnes

  Annonse

  Grenderådsleder Finn Martinsen mener det er viktig å få Skarnes på banen i arbeidet med å videreutvikle grenderådet.

  — Vi har vært i kontakt med flere på Skarnes, men foreløpig har vi ikke fått dem fram. Vi er nødt til å trekke sammen når vi skal videreutvikle kommunen og da trengs representanter fra Skarnes med i grenderådet, sier Martinsen.

  — Hele kommunen skal blomstre

  Dagens grenderåd jobber nå med en samarbeidsmodell mellom grender, kommunesenter og kommune og det er ønskelig å videreutvikle dagens grenderåd – som i dag består av representanter fra grendeutvalgene på Disenå, Finnholt, Galterud, Oppstad, Sander, Slåstad og Ullern. Foreløpig har ikke kommunesenteret Skarnes samlet seg i et grendeutvalg, og Martinsen er klar på at det trengs representanter fra Kampen, Tanum, Østerengbråten, Tronbøl og Korsmotunet.

  — Grenderådet har ikke bare i oppgave å utvikle grendene, men å utvikle grendene sammen med kommunesenteret. Hele kommunen skal blomstre, ikke bare grendene.

  — Vi trenger representanter fra Skarnes med i grenderådet for å skape aktivitet og utvikle sentrum, sier Martinsen.

  Arbeider for fellesskapet

  Sør-Odal grenderåd består i dag av valgte representanter fra grendeutvalgene. Grenderådet skal sammen med kommunen medvirke til at Sør-Odal blir et bedre sted å bo, vokse opp og bli gammel i. Grenderådet er i dag blant annet en tilrettelegger for samhandling mellom grender og kommunen, og kan uttale seg om kommunale saker som gjelder grendene. Grenderådet virker også som en informasjonsformidler ut til grendene og inn til kommunen, og arbeider for at innbyggere fra ulike kulturer integreres og trives i sitt nærmiljø.

  Dersom du har spørsmål vedrørende grenderådet eller trenger hjelp til å få i gang et grendeutvalg på Skarnes, vennligst ta kontakt med grenderådsleder Finn Martinsen på tlf. 916 40 140 eller e-post finn.martinsen@se.saws.no

  – NØDT TIL Å TREKKE SAMMEN: – Vi har vært i kontakt med flere på Skarnes, men foreløpig har vi ikke fått dem fram. Vi er nødt til å trekke sammen når vi skal videreutvikle kommunen og da trengs representanter fra Skarnes med i grenderådet, sier Martinsen.