Odalsportalen – Dialektprisen til Sand sentralskole

  Annonse

  Sand sentralskole ble mandag tildelt årets dialektpris i Nord-Odal, «Kav odøling». Det er Nordre Odalen Kulturminnelag som står bak prisen, som i år ble delt ut for sjette gang. De tre sjuendeplassingene Henrik Andreassen, Henning Dagfinrud og Håkon Sæther som mottok hedersdiplomen sammen med rektor Else Vik og lærer Helen Dalen. De tre elevene takket for prisen med å lese opp litt fra ei historie de har skrevet på dialekt. Overrekkelsen fant sted på biblioteket i forbindelse med kulturminnelagets årsmøte. 

  – Med dialektprisen ønsker kulturminnelaget å stimulere tiltak som kan gi unger og ungdom sjøltillit og trygghet i forhold til sin egen dialekt, sa lederen i laget, Gunnar Nygård ved overrekkelsen. Han kunne også referere til en undersøkelse som viser at ungdom i stor grad bruker dialekt når de tekster på mobilen og skriver på såkalte sosiale medier på Internett.

  På Sand sentralskole har sjuendeklassingene hatt odalsdialekten som et spesielt prosjekt. De har jobbet aktivt med å finne ord, uttrykk og setninger som de har skrevet ned og hengt opp i «Odarsjroa» i klasserommet.

  – Kanskje det er håp for odalsdialekten likevel, sa Gunnar og viste til språkeksperten Helge Sandøy som ser på språket til ungdommene som kulturell demokratisering. Elitespråket står for fall over heile verda, sier professoren som gjerne ser at dialekt blir mye mer brukt i skolen.
    
  En del av kulturarven
  – Dette var skikkelig artig, sa rektor Else Vik da hun takket for prisen.

  – Når vi tar en titt i noen av læreplanene som har vært opp gjennom årene, ser vi at det har blitt mindre og mindre fokusert på dialekter. Men vi på Sand synes at det er viktig å sette av tid til å jobbe med dette temaet. Det er en stor del av vår kulturarv og det er viktig at generasjonene som kommer etter oss har kjennskap til vår dialekt. Da det er sagt så er vi så heldig å ha Helen Dalen på Sand. Hun er ei viktig brikke i dette arbeidet. Hun er ekte odøling, prater odøling og vil at elevene skal få med seg en liten ballast med ord og vendinger før de slutter hos oss, sa Else.

  Hun la til at på den årlige naturstien for elevene tar en av postene for seg ord fra Odalen.

  Redd for at dialekten skal bli borte
  – Mange med meg er nok redde for at dialekten vår skal bli borte, og da er det jo hyggelig å høre at bruken av dialekt landet over har fått et oppsving. Til tider har vi jo opplevd at noen nesten har skammet seg over dialekten sin, og her i Odalen ble det ofte sagt at noen nok hadde sett «bibussen», for de begynte å snakke eller rettere sagt knote, sa lærer Helen Dalen som har vært en pådriver for prosjektet på skolen.

  – Klassen har jobbet med odalsdialekten ei lita økt omtrent hver uke dette skoleåret. En del av elevene i klassen bruker mye av dialekten daglig fordi de har foreldre og besteforeldre som prater odøling, men vi har mange elever som ikke har noe forhold til dialekten vår, og fra tid til annen får vi elever med annet morsmål også. Da blir en som lærer og «kav odøling» veldig bevisst på at mange ord må forklares. Slik ble nok interessen vekt i hele klassen for å lære mer. Elevene har vært veldig ivrige, sa Helen.

  Dialektorda på Odalsportalen
  – Vi jobber nok med mange ting i skolen som ikke så mange kjenner til. Vårt arbeid med dialekten vår kom nok ut ved en tilfeldighet. Det lå jo ei fin liste med dialektord på Odalsportalen, og jeg var ganske kjapp til å skrive den ut og gi den til elevene. Nå har det altså endt med dialektprisen til skolen vår. Utrolig moro, avsluttet Helen.

  Kulturminnelaget

  Hele klassen i «Odarsjroa» i klasserommet Hele klassen i «Odarsjroa» i klasserommet