Odalsportalen – Hva skjer på nasjonaldagen?

  Annonse

  Tekst: Mette Haugland


  Her finner du ulike program for 17. mai feiringene rundt om i Odalen.

  Selv om værprognosene ikke er helt på topp, blir feiringen av nasjonaldagen en flott affære over hele Odalen. 

  Se programmet nedenfor for ditt nærområdet. 

  Nord-Odal

  Sand
  09:30: Trøftskogen – Bekransning av Per Nylands minnebauta.
  11:15: Skolebarna med foreldre/foresatte møter ved kirken 
  11:30: Sand kirke: Festgudstjeneste ved Thomas Tinglum, organist Ahmad 
  Mirzayev. 
  12:30: Bautaplassen v/Sand kirke:
  Tale ved fungerende ordfører Lasse Juliussen.
  Tale for dagen ved 7. klasseelevene: Celine Gravli Skulbru, Anine Hesbråten, Tobias Svennebybråten Nesset, Sondre Evensen, Mille Marie Fjeld Stenerud, Jenny Vien og Hanna Haug Engebråten. Bekransning av bautaene. Sang før talen: Odalssangen. Sang etter talen: Ja, vi elsker Skolekorpset spiller og 17. mai-koret (Storsjøkoret og Odal bygdekor) synger.
  12:45: Toget går fra Sand kirke i følgende rekkefølge: Flaggborg, skolekorpset, ordfører, 7. klasse, 1. – 6.klasse, Sand og Møllerbakken barnehager, andre. Toget går til sentrum, Herredsvegen til Nord-Odal sykehjem. Her stopper toget utenfor på Bunesvegen og skolekorpset spiller ”Ja, vi elsker». Toget fortsetter til Sand sentralskole.
  13:45: Sand sentralskole – 17. mai-leker og bevertning. Fotballkamp mesllom 7. klasseelever og foreldre. 


  Mo
  08:15: Knapper skole – frammøte ved skolen.
  08:30: Toget går vestsiden ned til kirken -Traktorskyss følger toget.
    Skolekorpset følger til den gamle Anders Sæther-butikken.
  09:00: Åpning av 17. mai-kafé i Mo gamle kommunehus
  09:45: Skolebarn med foreldre og foresatte møter ved kirken
  10:00: Mo krike: festgudstjeneste 

  Sør-Odal

  Disenå:
  10:00: Togavgang fra Disenå skole
  10:45: Dagens tale ved 7. trinn
  13:00: Fotballkamp mellom 7. trinn og foreldre. Servering, leker og tombola. 

  Galterud:
  12:45: Togavgang fra kirka til furumoen med Nes Janitsjar
  13:30: Andakt v/Urlin
  Leker for barna. Kake og kaffe i klubbhuset og paviljong. Loddsalg. 

  Sader:
  09:30: Togavgang fra Sander skole
  10:30: Arrangement på Sander skole og i Sander samfunnshus

  Skarnes:
  07:00: Salutt fra Spiksetberget
  07:45: Marsj fra Skarnes sentrum med speidergruppa
  08:00: Flaggheising på ungdomsskolen
  09:00: Bekransing av bautaen på Galgeberge
  09:30: Gudstjeneste i Skarnes Menighetshus
  10:30: Togavgang fra idrettshallen med Glommasvingen
  11:00: Samling ved SOAS
  11:45: Idrettshallen åpner for publikum
  12:00: Samling ved idrettshallen med bevertning, taler og leker

  Slåstad:
  09:30: Oppmøte/velkommen
  09:45: Togavgang med Nord-Odal Skolekorps
  10:30: 7. klasses 17. mai-tale
  10:40: Festlighetene begynner
  13:30: Anderace i Sloa
  14:00: Loddtrekning med mange flotte premier

  Ullern:
  08:30: Gudstjeneste i Ullern kirke
  09:15: Bekransing av bautaen
  09:30: Togavgang fra Ullern kirke
  Arrangementer på skolen etter toget