Odalsportalen – Lyser ut næringsmidler

  Annonse

  Kommunalt næringsfond i Sør-Odal skal motivere til nyskaping, innovasjon og næringsutvikling, med en klar målsetting om flere arbeidsplasser.

  — Tiltak som støttes skal bidra til å skape nye, eller sikre eksisterende arbeidsplasser. I denne utlysningsrunden er det satt av 250.000 kroner som det kan søkes på, og som vil bli politisk behandlet etter søknadsfristen 1. august, sier kommunikasjons- og næringskoordinator John Kristian Strand, som er saksbehandler for kommunalt næringsfond i Sør-Odal kommune.

  Stor interesse

  Støtte fra næringsfondet skal gå til bedrifter, samarbeid mellom bedrifter og nyetablerere. Så langt i år har en håndfull bedrifter vært i kontakt med kommunen angående støtte fra kommunalt næringsfond.

  — Det er stor interesse for fondet, og en utlysning vil motivere til nysatsinger og være et fint stimuli for satsingsvillige aktører, skriver rådmann Rune Hallingstad i saksframlegget, som var til politisk behandling denne uken.

  I samme dokument går det også fram at fondet fra og med 2018 skal lyses ut to ganger årlig, men at det på grunn av sen utlysning i år kun blir én runde i 2017 – riktignok med lang søknadsfrist.

  Framtidige tilskudd fra kommunalt næringsfond vil være en sentral del i arbeidet med en ny lokal næringsstrategi.

   

  Nye retningslinjer på plass

  Midlene til kommunalt næringsfond tildeles kommunene i Hedmark med størst distriktsutfordringer, i samsvar med kommunal- og moderniseringsdepartementets regler for bruken av regionale utviklingsmidler. Fylkesrådet fastsetter hvert år hvem som omfattes av ordningen, og hvor stort kommunalt næringsfond som skal tildeles hver kommune.

  Det er vedtatt nye retningslinjer for tildeling av midler fra kommunalt næringsfond i Sør-Odal kommune, og disse er tilgjengelige på Sør-Odal kommunes hjemmeside.

  Fra og med i år må alle midler lyses ut via Regionalforvaltning, og alle søknader må sendes inn via denne nettsiden.