Odalsportalen – Trenger din hjelp til bredbåndskartlegging

  Annonse

  Tekst: Mette Haugland


  Sør-Odal kommune kartlegger bredbåndstilgangen i kommunen, og trenger din hjelp til en søknad for å få etablert bredbånd i områder der tilbudet er for dårlig.

  Sør-Odal kommune er i gang med å kartlegge bredbåndstilgangen i kommunen. For å få en oversikt over i hvilke områder tilbudet er for dårlig, trenger de nå innbyggernes hjelp. 

  — Vi håper flest mulig husstander svarer på en kort spørreundersøkelse, at de som har bredbånd måler sin bredbåndshastighet og sender svaret til oss, sier kommunikasjons- og næringskoordinator John Kristians Strand.

  Strand opplyser også om at bor du i et område uten tilgang, så svarer du det i undersøkelsen.  

  — Dårlig eller manglende bredbåndsdekning til tross

  Kommunen ønsker med denne undersøkelsen å lage en database som viser det totale behovet for høyhastighetsbredbånd i kommunen. 

  For å bidra til å bedre situasjonen, vil derfor kommunen søke tilskudd hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) for å få etablert bredbånd i enkelte områder der tilbudet i dag er dårlig. Nkom anser en hastighet på 4Mbit/s eller bedre for å være tilfredsstillende. 

  — Sør-Odal kommune sin rolle vil være å søke Nkom om økonomiske midler i form av tilskudd, slik at leverandørene kan bli interesserte i å bygge ut bredbånd i spredt bebygde deler av kommunen. Kommunen har ikke ansvaret for fremføring av infrastruktur for bredbånd, men vi vet at deler av kommunen har dårlig eller manglende bredbåndsdekning for internett. Dette til tross for at dekningskart viser en tilfredsstillende teoretisk dekning, forteller Strand. 

  • Trykk HER for å svare på undersøkelsen. 

  Frist for å besvare undersøkelsen en fredag 28. april. 

  Alt av informasjon finner du på Sør-Odal kommune sin hjemmeside, eller på kommunens Facebook-side. Her står det også hvordan du måler din bredbåndshastighet. 

  For å måle hastighet på mobilt bredbånd, kan du laste ned en app som heter Speedtest. Den finnes tilgjengelig for både iOS og androide.