Odalsportalen – Nord-Odal scorer høyt på godt drikkevann

  Annonse

  Tekst: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen


  Kommunen er i toppen i fersk vannkåring.

  Det kommunale vannverket, som forsyner abonnenter i Mo og Knapper i Nord-Odal er blant åtte kommuner i hele landet som har Norges beste drikkevann.

  Det går fram av den årlige kåringa «Bedre Vann» gjort av interesseorganisasjonen Norsk Vann.

  I kåringa deltok 83 av landets kommer, og blant dem er det Nord-Odal, Eidskog, Elverum, Hvaler, Nesodden, Sørum, Tynset og Ullensaker som scorer høyest.

  Det interkommunale selskapet GIVAS, som leverer vann til både nordodølingene og eidskoignene er svært stolte av resultatet.

  – Kåringen gjøres på bakgrunn av en rekke forhold, og det holder ikke lenger bare å levere vann i springen. I tillegg til å levere trygt drikkevann med riktig lukt, smak og farge, må vi kunne vise til lav lekkasjeprosent og få akutte driftshendelser. På alle disse områdene scorer to av GIVAS-kommunene høyt, sier daglig leder Hanne Rolsdorph.


   

  Rapporten gis ut hvert år og den inkluderer ikke private vannverk.