Odalsportalen – Torleif Lilløy blir ny banksjef

  Annonse

  Tekst: Mette Haugland


  Torleif Lilløy (45) tar over som banksjef i Odal Sparebank 1. august. Torleif Lilløy er utdannet jurist og diplomøkonom og har solid ledererfaring innen bank og finans. Lilløy kommer til Odal Sparebank fra stillingen som banksjef Bedriftsmarked i Totens Sparebank.

  — Når en så profilert adm. banksjef som Knut Nafstad skal ha avløsning, er det særdeles gledelig at Torleif Lilløy i konkurranse med sterke kandidater, framsto som best kvalifisert til stillingen, sier styreleder Odd Rune Andersen.

  — Blir en spennende utfordring

  Lilløy ser frem i mot å være med på å videreutvikle Odal Sparebank som en selvstendig og lokal sparebank, sammen med tillitsvalgte og ansatte. 

  — Dette blir en spennende utfordring som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Torleif Lilløy. Banken har gode resultater å vise til og har et godt utgangspunkt for videre vekst og utvikling. De gode resultatene kombinert med en stolt historie og lojale medarbeidere, gir et godt fundament til å møte den økte konkurransen i banksektoren framover. Vi skal bygge videre på vår lokale forankring og være kundenes førstevalg i de segmenter og geografiske områder vi satser på.

  Odal Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank primært rettet mot personkunder samt små og mellomstore bedrifter i sitt geografiske nedslagsfelt. Styrets målsetting er å utvikle og styrke bankens posisjon som leverandør av spare-, finansierings- og forsikringsprodukter innenfor sine markedsområder.

  — Vi er trygge på at den nyansatte banksjefen både vil ivareta bankens tradisjoner og være nytenkende i forhold til fremtidige utfordringer, forteller Andersen. Banken ønsker også i framtiden å være en attraktiv samarbeidspartner innenfor sine markedsområder og spille en aktiv rolle i utviklingen av lokalsamfunnet.