Odalsportalen – Slik blir Glommasvingen skole

  Annonse

  Tekst: Mette Haugland


  Backe Romerike AS ble i dag annonsert som vinner av anbudskonkurransen for å bygge nye Glommasvingen skole. Prosjektleder Ole Gunnar Holen er storfornøyd.

  I dag ble Backe Romerike AS presenter som vinner av anbudskonkurransen for å bygge nye Glommasvingen skole. Vinnerløsningen ble presentert for styringsgruppen i et kommunestyremøte kl. 12.00 i dag, og møtet ble også sendt live på Sør-Odal kommune sin Facebook-side.

  Under kommunestyremøtet ble Backe Romerike AS presenter som den bedriften med den beste løsningen og det laveste tilbudet. Med seg på laget har de L2 Arkitekter AS og Dronninga Landskap AS. 

  • Se opptak av kommunestyremøte HER.


  — Kan ikke bli mer fornøyd

  Sammen vant de tre selskapene med konseptet «Tre x 3». 

  En enstemmig jury, bredt sammensatt av bla. elevrepresentanter, pedagoger, arkitekt, landskapsarkitekt, folkehelsekoordinator og politikere mente at dette konseptet samlet sett innfridde kriteriene om funksjonalitet, arealeffektivitet og estetikk best.

  Prosjektleder Ole Gunnar Holen er godt fornøyd med resultatet. 

  — Dette var både den beste og billigste løsningen, og da kan ikke vi bli mer fornøyd.

  Utarbeide kontrakt og evaluere

  Prosjektet går nå videre inn i en karensperiode på 10 dager, hvor tilbyderne skal gå igjennom tilbydningsbrevet og se om de er enige i beslutningen. Videre blir det så videreutviklende arbeid. 

  — Nå kan ikke vi gjøre så mye annet enn å vente. Etter at fristen har går ut 6. oktober vil vi sette oss ned med vinneren og utarbeide en kontrakt og jobbe videre med optimaliseringsfasen og evt. finne noen endringer som kan gjør løsningen enda bedre enn hva den er i dag, forteller prosjektleder Holen.

  Husk å «like» Glommasvingen skole på Facebook HER for hyppige oppdateringer rundt skolebygningen. 

  SKOLEBYGGNINGEN: Skolebyggningen skal bygges i massivtre og vil bli seende slik ut. ILLUSTRASJON: Backe Romerike AS SAMLINGSROM: Slik vil et samlingsrom se ut etter de nye tegningene. ILLUSTRASJON: Backe Romerike AS SITUASJONSPLAN: Slik vil skolen og området rundt bli seende ut. ILLUSTRASJON: Backe Romerike AS SENDTE LIVE PÅ FACEBOOK: Vinner av anbudskonkurransen ble annonsert under et kommunestyremøte i dag. Møtet ble sendt live på Facebook. SKJERMDUMP/SØR-ODAL KOMMUNE