Hedmark Idrettskrets roser arbeidet som gjøres med aktivitetsskolen i Sør-Odal, og mener samarbeidet mellom frivillige og kommune er noe andre kan lære av.

Annonse

– Dette tilbudet er et direkte resultat av godt samarbeid mellom klubbene og kommunen, og er beviset på at frivillige får til mye når de jobber sammen for å realisere samme mål. Det er ikke noe tvil om at dette krever ressurser, men når man mobiliserer flere aktører samtidig – og bygger på det frivillige arbeidet med godt samarbeid – så kan man få til mye, sier fagkonsulent Martin Hylland, som jobber med ungdomssatsingen i Hedmark idrettskrets (Hedmark IK).

Han var i mars på besøk i Sør-Odal for å lære mer om aktivitetsskolen, se hvordan samarbeidet mellom kommunen og klubbene fungerer, samt observere hvordan prosjektet involverer ungdommene i driften av tilbudet.

Ungdommer får spennende oppgaver

– Hedmark IK er opptatt av at klubbene i kretsen skal ha fokus på sine medlemmer i ungdomsalderen og at de får et tilbud i idrettslaget lengst mulig. I Sør-Odal så vi gode eksempler på hvordan ungdom kan brukes i roller som har betydning og som gir relevant erfaring. Dette kan brukes for å beholde dem i idretten utover ungdomsårene, forklarer Hylland.

Under besøket i Sør-Odal fikk Hylland snakket med ungdommene som er med fast i aktivitetsskolen, og hvordan de har det i sine idrettslag. Dette gir idrettskretsen et bilde av hva ungdommene selv ønsker og hvordan fylkesorganisasjonen kan bidra i form av kompetanseutvikling i klubb rettet mot ungdom.

– Det virket som aktivitetsskolen hadde gode rutiner for opplegget, slik at ungdommene hadde relevante og spennende oppgaver som de åpenbart fikk mye ut av. Det var viktig for oss å se. Det var også god oppfølging fra koordinator Thea Haukerud, som følger opp og veileder elevene på en bra måte, sier han.

Viktig med god kommunikasjon

Idrettskretsen har allerede avtalt med Sør-Odal kommune at aktivitetsskolen skal samarbeide med Hedmark IK om en samling for lokale ungdommer, hvor temaet er saker som er relevante og betydningsfulle for ungdommene.

– Dette håper vi å få til i slutten av mai. Jeg håper at vi kan bruke dette til inspirasjon for andre kommuner og idrettslag som ønsker å starte noe lignende for å gi ungdommer andre idrettstilbud.

– I Sør-Odal ser vi viktigheten av et samarbeid mellom de frivillige i idrettslagene og oppfølging fra kommunen. Det er viktig av mange grunner at kommunalt ansatte og frivillige i idrettslag kommuniserer godt sammen. Blant annet blir det enklere å starte meningsfulle tilbud som ikke koster mye, og som gir barn og ungdom varierte og interessante idrettstilbud i sine nærområder, forklarer fagkonsulenten i Hedmark idrettskrets.

Vil dele av sine erfaringer

Martin Hylland håper at aktivitetsskolen for barn og unge i Sør-Odal videreføres også i framtida, og at man da fortsetter med samme fokus på ungdommer. Denne satsingen kommer både ungdommene og klubbene til gode, mener han.

– Jeg tar med meg mye tilbake til idrettskretsen i form av erfaringer som kan deles med andre klubber og nettverksmuligheter for ungdommene som er involvert i aktivitetsskolen. Et samarbeid mellom 14 idrettslag, kommunen og ungdommene ser vi ikke hver dag, og det var godt å se at ungdommer får ansvar for store grupper barn. Det gir nyttige erfaringer videre, sier Hylland, som i tillegg fikk stort utbytte av å høre tilbakemeldinger fra ungdommene om hvordan idrettshverdagene har vært og hva de ønsker av idrettslagene sine.