Vi trenger flere flinke folk

Odalen og Kongsvingerregionen har vekst i antall arbeidsplasser, men trenger flere flinke folk for å fortsette å vokse. Nå setter regionen i gang et storstilt omdømmearbeid, hvor første store arrangement er «Norges største reunion».

Annonse

– Det er en utfordring å få tak i folk i nøkkelstillinger og gode fagarbeidere, sier Lise Selnes og Knut Hvithammer, ordførere i henholdsvis Nord-Odal og Sør-Odal.

Det er en utfordring å få tak i folk i nøkkelstillinger, sier ordfører Lise Selnes i Nord-Odal. FOTO: Grenseland fotoklubb

Festdag for unge og voksne

1. februar 2020 arrangeres «Norges største reunion» for både uteboende og fastboende i Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog, Åsnes, Grue og Kongsvinger.

– Denne helgen vil alle interesserte få oversikt over alle de spennende jobbmulighetene, aktivitetstilbudene, tomtene og boligprosjektene som finnes i denne regionen, sier ordførerne.

I tillegg vil det på dagtid bli mange aktiviteter for både barn og unge i biblioteket og storhallen. På kvelden arrangeres en storstilt fest hvor man tilbyr lokale og nasjonale musikk- og kulturinnslag. Her kan utflyttere og innbyggere få treffe gamle venner og kjente, og oppleve den gode stemningen i en offensiv region.

Jo flere som får se alt det spennende som skjer i regionen, jo letter blir det å tiltrekke seg de riktige folkene, sier ordfører Knut Hvithammer, Sør-Odal. FOTO: Grenseland fotoklubb

– Vi håper alle som bor i Odalen kan invitere venner og kjente hjem til denne dagen. Jo flere som får se alt det spennende som skjer i regionen, desto lettere blir det å rekruttere riktige folk senere, sier Selnes og Hvithammer.

I tillegg til utflyttere, så er alle innbyggere i regionen velkommen både på dag- og kveldsarrangementene.

Kun et startskudd

«Norges største reunion» er imidlertid kun et startskudd. Målet med arrangementet er å skape et «stort smell» som gir oppmerksomhet både blant regionens innbyggere og blant utflyttere.

Arrangementet skal skape grunnlag for den videre kommunikasjonen med utflyttere og andre som er interessert i å bo og jobbe i Kongsvingerregionen.

Fakta om «Norges største reunion»

  • Dagarrangement fra kl. 11.00 til 15.00 med utstillinger og aktiviteter ved Sentrum videregående skole, Kongsvinger bibliotek og Kongsvingerhallen.
  • Kveldsarrangement fra kl. 19.00 med show fra scenen og fest med Loveshack.

Bakgrunn og mål for satsingen

Kongsvingerregionen har vedtatt at det skal gjennomføres et omdømmeprosjekt på minimum to år (2020-2021). Målet for omdømmearbeidet er å skape økt tilflytning, bedre tilgang på kompetent arbeidskraft for næringsliv og offentlig sektor, samt legge grunnlag for flere etableringer i Kongsvingerregionen. For å nå ambisjonene våre, må det jobbes inn mot flere delmål:

  1. Kongsvingerregionen må skape økt innbyggerstolthet: Bygge gode ambassadører av innbyggerne ved å formidle næringsvekst og alt det positive som skjer i regionen.
  2. Kongsvingerregionen må gi utflyttere et oppdatert bilde av regionen, slik at de kommuniserer positivt om regionen til sitt nettverk og får lyst til å flytte tilbake/søke jobb i regionen.
  3. Kongsvingerregionen må kommunisere konkret mot definerte målgrupper som vi ønsker skal bli oppmerksom på regionen, enten for å investere her, studere her eller søke jobb her.