Flygelaksjon snart i mål

Annonse

Gjennom året 2017 har Sand menighetsråd satset på en aksjon for å få flygel til Sand kirke, og nå nærmer det seg en avslutning på flygelaksjonen i Nord-Odal.

— Sand kirke blir mye brukt til konserter med både lokale og eksterne utøvere. Vi har også en meget habil organist som spiller på flere strenger. Pianoet er ikke av så god kvalitet og menighetsrådet ønsker å tilby et bedre instrument, forteller Eira Lindemark leder i Sand menighetsråd.

Flygelfestival for flygel

Organisten i Sand kirke, Ahmad Mirzayev, har selv vært meget aktiv i å skaffe penger til flygel. Han har stilt opp og spilt til inntekt for flygel både i butikker og ute på gata. I tillegg arrangerte Ahmad og menighetsrådet «flygelfestival» i begynnelsen av november med både unge og gamle utøvere – en kveld var viet ungdommen. Da fikk vi høre sang av Fredrik Sannerud og Jenny Brynjulfsrud, Sigurd Skyrud på trompet og Elisabeth Stirna på piano. Både utøvere og tilhørere ble traktert med taco. Korene og hornmusikken hadde hver sin øvingskveld i kirken med servering. Kaffepengene gikk til flygelet.

En annen kveld fylte Ahmad og Knut Harald Jensen kirkerommet med flott musikk. Menighetsrådet serverte kaffe og vafler til besøkende på kirkegården før  allehelgenskvelden.

82 aksjer solgt

— Gjennom hele året er det solgt aksjer til inntekt for flygel. 82 aksjer à 500 kr er solgt. Førstkommende søndag etter gudstjenesten blir det menighetsmøte i Sand kirke. Da skal aksjene utleveres til aksjekjøperne, forteller Lindemark.

Ivar Nordhagen har gitt en gave, et grafisk blad med tittel «Før hanen galer». Dette skal trekkes ut på grunnlag av aksje-numrene.

Organisten Ahmad Mirzayev har fått i oppgave å prøve ut flygel, noe han er i gang med. For å dekke innkjøpet av flygel, har vi inntekter av aksjesalget, gaver gitt til kirken i forbindelse med jubileet vårt i 2016 og andre gaver.

Når vi har fått flygelet i hus, vil dette selvfølgelig bli markert med en fin konsert, sier Lindemark, og føyer til at en «flygelfestival-uke» eller «kirkemusikk-uke» er noe som menighetsrådet kan tenke seg å fortsette med en gang i året.

Sand menighetsråd er veldig glad for alle som har bidratt til å få oppfylt drømmen. De takker alle og håper alle givere vil få gode musikalske opplevelser igjen for investeringen!