FN-dagen markeres 26. oktober (på etterskudd) med et variert program. Blant annet kommer tromme- og dansegruppa Haba na Haba som består av barn og ungdommer fra slumområder i Nairobi, Kenya til revyskolen Solbakken.

Annonse

De besøker Norge og Solbakken Folkehøgskole på Skarnes denne dagen og vil spille og lære bort en afrikansk dans til barn og voksne!

Hjelper unge til å kjempe seg ut av fattigdommen

MYSA er en selvhjelpsorganisasjon for barn og ungdom fra Mathare-slummen og omkringliggende slummer i Kenyas hovedstad Nairobi, et slumområde som omfatter rundt en million mennesker. MYSA ble startet i 1987 av kanadieren Bob Munro og noen av ungdommene fra Mathare. Et tilfeldig møte der han utfordret ungdommene til å gjøre noe for sin egen tilværelse ble starten på organisasjonen som i dag har mer enn 30 000 medlemmer fordelt på 16 soner i Nairobis slumområder.
MYSAs hovedformål er å hjelpe barn og ungdom til å kjempe seg ut av fattigdommen. MYSA drives og ledes av ungdommen selv.
Alle som deltar i MYSA blir registrert som medlemmer av MYSA. MYSA kan ikke kreve at medlemmene må betale en kontingent, til det er betalingsevnen for familiene i slummen for svak.

Fotballen er hovedaktiviteten til MYSA. MYSA har helt siden starten i 1987 brukt fotball til å gi barn og ungdom i Mathare-slummen et positivt alternativ til slumlivets mange ødeleggende utfordringer.

Gjennom hele året spilles det kamper i MYSAs egne ligaer i de 16 sonene i det enorme slumområdet. I 2019 er det med ca 1900 lag med rundt 30 000 spillere mellom 10 og 17 år og jentene utgjør 40% av dette.

Som med idrett, så gir kulturaktiviteter som dans, drama, musikk og akrobatikk også gode muligheter til å bringe mennesker sammen og få dem i tale og til å inspirere til egen utvikling.

Haba na Haba betyr skritt for skritt

Haba na Haba (betyr: skritt for skritt) er MYSAs kulturprogram som setter ungdom i stand til å uttrykke seg og utvikle sine kulturelle evner og opplyse samfunnet gjennom musikk, dans, drama/teater og akrobatikk.
MYSAs mål er å ha Haba na Haba-grupper i alle de 16 sonene hvor de er tilstede i Nairobis Mathare Valley. Disse gruppene søker å arrangere det de kaller Participatory Educative Theater, hvor de opptrer med dans, musikk og dramaforestillinger på offentlige åpne plasser i sitt område, for å bevisstgjøre befolkningen om temaer som: hiv/aids, alkohol- og narkotika-misbruk og kjønnsutfordringer.
Slike programmer opptrer også Haba na Haba med på skoler i Mathare, og da alltid med etterfølgende diskusjon om presenterte temaer.
Arrangeres av Kvinnenettverket og Solbakken Folkehøgskole.
For ytterligere spørsmål – ring Grete Ravn Omdal tlf 481 18 959