Teater Innlandet er et av få institusjonsteatre som får en reell økning i årets statsbudsjett. Det tolker teatersjef Janne Langaas som en anerkjennelse av teatrets fokus på turné og samarbeid med frie teater- og dansekompanier.

Annonse

Teater Innlandet turneerer ofte i Odalen og deres framgang er svært positivt og berikende for kulturlivet i begge bygdene.

– For 6. år på rad gjennomfører regjeringen det de kaller en effektiviserings- og avbyråkratiserings-reform. Dette innebærer at landets scenekunstinstitusjoner ikke får kompensert lønns- og prisveksten, noe som betyr nok en realnedgang i bevilgningene. For 2020 er den generelle økningene til landets teatre 2,7 %, skriver teatersjefen i en pressemelding.

Teater Innlandet i en særstilling

For Teater Innlandet er 2020 andre år på rad at teatret får et reelt budsjettløft. I 2019 fikk teatret et ekstratilskudd på kr. 850.000 øremerket prosjektet Zoom INN, et prosjekt der vi ønsker å fokusere på regionale scenekunstnere og prosjekter. Teatret har brukt pengene til å støtte lokale prosjekter, og zoomer de kommende ukene inn på Elverum, Kongsvinger, Gjøvik og Sel Publikum i disse byene kan glede seg til mer enn 70 ulike arrangementer som gjennomføres med støtte fra eller i samarbeid med Teater Innlandet.

I år er det ingen overraskelse at kulturministeren har gitt teatret et ekstra løft på kr. 1.500.000. Allerede 6. september kunne vi fortelle om økningen. Innlandet Venstre og Innlandet KrF troppet opp på teatret med følgende budsjettlekkasje:

På vegne av Innlandet Venstre og Innlandet KrF har vi den glede å overrekke disse blomstene i forbindelse med at Teater Innlandet har fått 1,5 millioner ekstra på budsjettet sitt for 2020 til turnévirksomhet i Innlandet.

Dette vil komme hele fylket til gode, -kultur er viktig for menneskene her!

– Vi skal leve av noe annet enn bare mat og de nødvendige ting. Og så handler det om at kultur er også noe av det som setter minst fotavtrykk på klimaet. Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle, og vi er veldig glade for å kunne bringe dere denne nyheten, sier leder i Innlandet Venstre, Sjur Skjævesland og Magne Rydland i Innlandet KrF, samstemt.

Teatersjef Janne Langaas sier hun ser på økningen som en anerkjennelse av det arbeidet Teater Innlandet gjør. I løpet av de snaue 10 årene teatret har virket i Hedmark og Oppland har vårt fokus på samarbeid og lokal tilstedeværelse gjort oss til en sentral kunstleverandør og samarbeidspartner for regionens kulturliv.

– Vi har hele tiden fokusert på lokal tilstedeværelse og vært et kortreist tilbud til innbyggerne gjennom forestillinger ikke bare på Innlandets 22 kulturhus, men også på grendehus, bibliotek, eldresentre, skoler og barnehager i regionens 48 kommuner. I tillegg er Teater Innlandet et av få teatre som satser på samtidsdansen, sier Langaas.

Janne Langaas setter nå punktum for sitt andre åremål som teatersjef med storsatsingen Den enfoldige morderen i regi av Petter Næss, og etterlater seg med denne forestillingen et teater som høster ros og anerkjennelse både regionalt og nasjonalt.