Gikk du glipp av fjorårets store teatersuksess i Nord-Odal? Fortvil ikke; nå får du nye muligheter til å se «Temmeret skær fram!»

Annonse

«Temmeret skær fram!» er et lokalhistorisk syngespill som Hans Ludvig Fredheim har skrevet med utgangspunkt i den dramatiske arbeidskonflikten i Grytåa og Juråa i Knapper våren 1928.

Fløterkonflikt og kjærlighet

Skog- og landarbeidere hadde organisert seg for å få bedre lønns- og arbeidsvilkår. Det gikk rykter om at skogeierne benyttet uorganiserte fløtere. Mellom 200 og 300 fagorganiserte arbeidere stilte opp for å «renske åa» for de uorganiserte fløterne. 

Spillet tar for seg forløpet til selve demonstrasjonen i ei tid med stor fattigdom og nød, arbeidsledighet, konkurser, tvangsauksjoner og personlige tragedier.

Vi møter mennesker på begge sider i konflikten; i motsetninger, men også i kjærlighet og medmenneskelighet.

Arrangører er prosjektgruppa «Temmeret skær fram», Storsjøkoret, Odal Bygdekor og Nordre Odalen Kulturminnelag i samarbeid med Kvennstuguorganisasjonen (Kvennstugua Bygdetun og turstier og Kvennstuguteatret).
Nærmere 90 lokale aktører deltar; skuespillere, sangere og musikere.

Tekster på odalsdialekt

Sangtekstene er skrevet av Elling M. Solheim, Arne Paasche Aasen, Tor Jonsson og Hans Ludvig Fredheim. Flere av tekstene er tilpasset handlingen, litt omskrevet og overført til odalsdialekt. Melodiene er av Ronald Andersen, Kai Johansen og Jorid Rønningen, som også har arrangert de fleste sangene for kor.

Vises i Kvennstugua bygdetun i Vallset lørdag 24. og søndag 25. august, begge dager klokka 17.00. 

Tekst og foto: Gunnar Nygård.