Oktober er den nasjonale sluttamåneden, helsedirektoratet har tatt dette til et nytt nivå i kampanjen ”Stopptober.” Målet med Stopptober er å motivere dem som røyker og snuser til å gjøre et slutteforsøk i oktober og klare seg gjennom 28 dager.

Annonse

– Dersom man kommer gjennom 28 dager uten røyk, har man fem ganger så stor sjanse for å lykkes i å slutte for godt, sier Frisklivskoordinator ved Frisklivssentralen i Sør-Odal, Anette Hjell.

– Det kan også være enklere å slutte hvis man føler at man tar del i noe større enn seg selv, så vi ønsker å inspirere til å slutte i fellesskap, forteller Hjell.

Friskliv, lærings og mestringssentralen i Sør-Odal arrangerer derfor SLUTTA kurs for de som ønsker å slutte å røyke eller snuse med oppstart 29.oktober.

At tobakk er farlig har vi fått matet inn gjennom diverse nyhetsoppslag og kampanjer i en årrekke. Og jammen har det også skjedd mye, kanskje særlig etter at tobakkskadeloven kom i 2004. For selv om mange var skeptiske til denne lovgivningen til å begynne med, er det få som i dag mener det er en menneskerett å ha eget røykerom på kafe. Tall fra SSB viser nedgang i antall dagligrøykere, og røykeslutt anses som den viktigste enkeltfaktoren for å forebygge sykdom og for tidlig død.

De positive virkningene av å slutte

De fleste av oss vet at tobakk har skadelige konsekvenser for helsa. De fleste vet at røyking ikke bare skader oss selv, men også utøver en risiko for dem som utsettes for passiv røyk. De fleste av oss vet at tobakk er årsak til en stor del av den nasjonale sykdomsbyrden, og de fleste er kanskje litt lei av å høre om det også? For problemet når man skal slutte er ofte ikke mangel på kunnskap om skadeligheten av tobakk. Kanskje er det mer inspirerende å høre om de positive virkningene av å slutte, fremfor de negative aspektene ved å fortsette når man skal gjøre et ”slutteforsøk”. Dette kan for eksempel være at lungekapasiteten øker allerede 72 timer etter røykeslutt. At blodsirkulasjonen bedres etter 8 timer. At risikoen for hjerteinfarkt synker etter 24 timer, eller at det raskt ses en reduksjon i risikoen for flere typer kreft, KOLS og hjerte-/karsykdommer. For mange er det kanskje enda viktigere at disse endringene gjør at pusten kjennes lettere, og man opplever å orke mer. Det kan dreie seg om å orke daglige gjøremål som dra i butikken eller vanne blomster, eller mer overskudd til sosiale aktiviteter som å gå på kafé eller leke med barnebarna.

Kort oppsummert handler bedre lungehelse om at du kan få mer kapasitet til å gjøre de tingene som er viktig for deg!

Omtrent halvparten av alle dagligrøykere har intensjoner om å slutte å røyke i løpet av det neste halve året. Med andre ord er det mange som til enhver tid vurderer å slutte – for vi vet jo at det hadde vært lurt! Det vanskelige er kanskje ikke ”hvorfor” man skal slutte, men ”hvordan”. Her vil ulike tilnærminger fungere for forskjellig folk. Det finnes nettsider og apper som slutta.no eller slutta-appen. I Sør-Odal kommune har vi frisklivssentralen – et lavterskeltilbud som blant annet tilbyr hjelp til tobakkavvenning.

Vi er opptatt av at ressursene til endring ligger i hver enkelt person, og at vi som helsepersonell skal fungere som støttespillere fremfor moralske voktere som forteller deg om rett og galt. For det har vist seg at sosial støtte er viktig i endringsprosesser. Helsedirektoratet har tatt dette til et nytt nivå i kampanjen ”Stopptober”, hvor Oktober har blitt gjort til den nasjonale sluttamåneden. Og husk: i Stopptober klarer vi det sammen. Slutt å røyke/snuse eller støtt en som prøver!