Vil stimulere til vekst og nyskaping

Annonse

— Tiltak som støttes skal bidra til å skape nye, eller sikre eksisterende, arbeidsplasser. I denne utlysningsrunden er det satt av 200.000 kroner som det kan søkes på, og som vil bli politisk behandlet etter søknadsfristen 31. juli 2018, sier kommunikasjons- og næringskoordinator John Kristian Strand, som er saksbehandler for kommunalt næringsfond i Sør-Odal kommune.

Støtte fra næringsfondet skal gå til bedrifter, samarbeid mellom bedrifter og nyetablerere. Så langt i år har flere bedrifter vært i kontakt med kommunen angående eksempelvis oppstartsstøtte.

— Det er interesse for fondet, og en utlysning vil motivere til nysatsinger og være et fint stimuli for utviklingsvillige aktører, sier Strand.

Fordi Sør-Odal kommune i 2018 ikke fikk tilskudd fra Hedmark fylkeskommune til kommunalt næringsfond, grunnet reduserte bevilgninger til fylkeskommunen, blir det i år kun én utlysning.

Skal du søke?  Trykk her!

Det er vedtatt nye retningslinjer for tildeling av midler fra kommunalt næringsfond i Sør-Odal kommune, og disse er tilgjengelige på Sør-Odal kommunes hjemmeside.

Midlene er lyst ut via Regionalforvaltningen, og alle søknader må sendes inn via denne nettsiden.