Søknadsportalen for Odal Næringsfond for 4. kvartal er nå åpen for søknader.

Annonse

Fristen er satt til 13. november 2022.

Vi ber alle lese utlysningsteksten godt og sørge for at vedleggene forretningsplan- eller prosjektplan, oppstarts- eller investeringsbudsjett og driftsbudsjett er vedlagt. Maler til dette finnes blant annet på altinn.no.

Søk på regionalforvaltning.no

Disse fikk tilskudd i 3. kvartal

Fjellrypa Products AS har flyttet til Sand i Nord-Odal, og juryen i Odal Næringsfond tildelte bedriften 50.000 kroner i tilskudd til innkjøp av produksjonsutstyr og -maskiner. Virksomheten leverer tjenester innen design, produktutvikling og søm, og Fjellrypa arbeider nå med å utvide med et nytt produksjonsområde.

I Nord-Odal er arbeidet også godt i gang med å etablere Sand Treningssenter, og juryen i Odal Næringsfond har vedtatt å tildele søker 50.000 kroner i oppstartsstøtte. I tillegg ble Nord-Odal-lokaliserte Saumfarer Thoresen tildelt 30.000 kroner til markedsføring og spesialutstyr til farging av garn, samt at Adam Mieczyslaw Zwolinski fikk tilbud om å få finansiert etablererkurs i Kongsvingerregionen til sitt nyetablerte transportselskap i Gardvik i Nord-Odal.

I Sør-Odal har lege og dermatolog Svitalana Kazakevich startet en klinikk for medisinsk skjønnhetsbehandling på Skarnes, og juryen tildelte henne 50.000 kroner til markedsføring, logoutarbeidelse, nettside og innkjøp av spesialistutstyr.

Greit å vite

Er bedriften heldig å få tilskudd, kan midlene kun brukes til det som er omsøkt og gitt støtte til.

Dersom tilskudd ikke benyttes til det som juryen i Odal Næringsfond vedtar å støtte, kan tilskuddsmottaker få krav om tilbakebetaling av tilskudd.

Det forventes ellers at man rapporterer på bruken av midlene etter ca. et år.