Annonse

Snart er det valg

Valgkampen er i full gang og det er mange politikere som vil nå deg med sin informasjon om hvorfor du skal stemme på akkurat dem. For den som er bare akkurat passe interessert, er det mye informasjon og mange ord som fyker forbi.

Men valg er viktig for deg, og det er viktig for de rundt deg; barn, foreldre, søsken, besteforeldre, venner osv. I år er det valg til kommunestyrene, og hvordan kommunen driver utvikling av lokalsamfunnet og kommunens tjenester berører alle. Kommunen berører folks liv fra før en blir født, ved at mor har kontakt med helsestasjonen, til barnehage, skole/SFO, helsetjenester og omsorgstjenester som gammel. Alle har vi et forhold til kommunens tjenester, enten selv eller noen som står en nær. Kommunen er et fellesskap som du er en del av. Kommunepolitikeren bor i kommunen din, og alle – uansett parti – vil det beste for innbyggerne i kommunen, men har forskjellige løsninger.

Selv om du kanskje tenker forskjellene mellom partiene ikke er så store, så er det viktig å bruke stemmeretten. Hvis du ikke stemmer, så lar du andre bestemme over kommunen. Oppslutningen ved valg har vært bekymringsvekkende lav. Ved forrige kommunevalg var frammøtet på 60 prosent i Sør-Odal, som er på samme nivå som landsgjennomsnittet. Det som er helt sikkert er at de 40 prosentene som valgte å ikke stemme i 2015, ikke har hatt noen påvirkning på kommunestyret. Velger man å ikke stemme, har man heller ikke påvirkning. Det fine med demokratiet er at hver stemme teller like mye uansett hvem du er. Det er alltids noen partier og politikere du synes er bedre enn andre. Å ikke stemme er en halv stemme til noen du ikke ønsker skal bestemme.

I år er det 100 år siden ALLE fikk stemmerett. Kvinner fikk alminnelig stemmerett i 1913, men i 1919 bestemte Stortinget at også de som levde på fattigunderstøttelse skulle ha stemmerett. Vi tar stemmerett som en selvfølge, da må vi alle bruke den!

Jeg vil oppfordre deg til å bruke stemmeretten din den 9. september. Hvis det ikke passer denne dagen, så er det mulig å forhåndsstemme i rådhuset i åpningstiden og i bibliotekets åpningstid fra 12. august. Se kommunens nettsider for mer informasjon. Godt valg!

Ordfører Knut

Foto: Birgitta Margareta Lindén.