En større helhet

  Annonse

   

  Vi må tilbake til biologi og økologi. Se på syklusene i oss og rundt oss, derifra kan vi bygge nye relasjoner med mer fruktbare verdier.

  TEKST: Heidi Tveter

  Kjønns-tilhørighet

  Gutt og jente, mann og kvinne. Vi er forskjellige, men lever i en og samme verden.

  Hvordan kan vi sosialiseres til å la disse ulikhetene bli et springbrett til noe nytt, som kan forenes i mer forståelse?

  Virkelighets-syn, sannhet og tro

  Det krever mye selvinnsikt å ha evnen til å se ting fra to sider uten å miste sitt eget ståsted. Vår kultur har vokst ut av patriarkalske religioner. Det har vært en lang historie med mye bruk av makt for å vinne frem med virkelighets-syn, sannhet og tro. Når makt, spesielt utøvd fra ett kjønn, får prege verdensbildet over mange generasjoner, tar det lang tid å nøytralisere før vi kan forme en ny kultur.

  Likestilling

  Kjønnsrollene må få mulighet til å tilpasse seg nye og mer frie forhold. Likestilling i politisk kontekst har nok vært et av mange steg på veien, en motpolsreaksjon er jo et naturlig svar. Jeg håper vi er modne for et steg videre nå. Jeg vil fremheve potensialet vi har ved å utfylle hverandre på en mer naturlig måte. Vi har en evne til å være glad i alt og alle om vi bare vil.

  Vi må tilbake til biologi og økologi. Se på syklusene i oss og rundt oss, derifra kan vi bygge nye relasjoner med mer fruktbare verdier.