Odal Sparebank skriver i en pressemelding 25. mars at banken setter ned rentene ytterligere på lån og innskudd med inntil 0,5%.

Annonse

– Vi strekker oss langt for å hjelpe våre kunder og framskynder renteendringen på eksisterende lån til å gjelde allerede fra 6. april, sier adm. banksjef Torleif Lilløy.

– Vi besluttet tirsdag 24. mars å sette ned renten på lån og innskudd med inntil 0,5 %. Dette er andre gang på en uke vi senker rentene, og til sammen har vi satt ned rentene med inntil 0,85 prosentpoeng.

– Vi er i en ekstraordinær situasjon, i en turbulent tid – der markedet endrer seg veldig raskt. Vi bankene vet ikke hva vi må betale for store deler av de pengene vi låner inn fremover. Derfor er det svært krevende å fastsette utlånsrentene nå, forstetter Lillhøy.

Odd Håvard Bratli, banksjef salg og marked Odal Sparebank

Ny beste lånerente blir Boliglån for Unge (BLU) på 2,15%. Beste innskuddsrente vil bli 3,45% for Boligsparing for Unge (BSU), og blir gjeldende fra 27. mai.

For nye lånekunder vil renteendringen tre i kraft fra 27. mars. For eksisterende lånekunder trer renteendringen i kraft fra 6. april.

Kontaktpersoner

  • Torleif Lilløy, adm. banksjef, mobil 99 09 95 34
  • Odd Håvard Bratli, banksjef salg og marked, mobil 99 53 33 17