Styret i Knapper vel foran Knapper skole. Foran fra Venstre: Mette Bekken, Anne Elin Ramstad, Heidi A.R Larsen, Midten fra Venstre: Hege O. Aas, Odd Egil Olsrud, Magne Larsen. Bakerst: Tove Grønli. Else Karin Søbakk var ikke til stede da bilde ble tatt.
Det er nå avklart at Knapper Vel skal leie Knapper skole etter at barnehagen legges ned. Et enstemmig styre i Knapper Vel er fornøyd med avtalen og gleder seg til å ta eiendommen i fullt bruk.
Annonse

Kommunstyret har vedtatt av Knapper barnehage legges ned etter sommeren. Knapper barnehage slås sammen med Mo barnehage fra 1.august, noe som betyr at barn og personalet blir godt kjent før de skal flytte inn i ny barnehage i 2020. Den nye barnehagen skal hete Garvik barnehage og blir plassert ved siden av idrettshallen i Mo.

Det har vært viktig for kommunen at bygningen fortsatt skal spille en rolle i lokalmiljøet.

– Jeg er imponert over hva Knapper Vel får til, og jeg er svært glad for denne løsningen. Vi håper Knapper skole vil bli et bra samlingssted for folk i Knapper og til stor glede for kommunens innbyggere, sier ordfører Lise Selnes i en pressemelding.

Styret er fornøyd med løsningen

Et enstemmig styre i Knapper Vel er fornøyd med den nye avtalen, og det ser ut til å bli en lys fremtid både for Knapper Vel og bygdefolket i Knapper og omegn. Knapper-skolen består som grendehus i bygden.

– Styret i Knapper Vel har hatt god dialog med Nord-Odal kommune i prosessen vedrørende nedlegging av Knapper barnehage og videre fremtid for Knapper skole. Vi har gjennom møte med kommunen kommet til en enighet om en 5-årig leieavtale for bygget, forteller Odd Egil Olsrud som er leder Knapper Vel.

Videre satsing på lokale aktiviteter

Knapper Vel har igjennom de siste årenes løp, satt av noe av overskuddet fra de ulike arrangementene i håp om en egen plass å være. Dette viser seg nå å være en god byggestein for tiden videre i egne lokaler.

– Vi er uendelig takknemlig for alle som på en eller annen måte har stilt opp som frivillige hjelpere, under de ulike arrangementene i regi av Knapper Vel. Deres bidrag og hjelp har gjort det mulig å arrangere Knapperdagen, julemesse og 17.mai, sier Olsrud. Ha legger til:

– Vi ønsker at det skal være liv i bygden. Det at vi nå overtar Knapper skole, gjør dette mulig.  Sammen med bygdefolket håper og ønsker vi at Knapper skole vil fungere som et levende samfunnshus med ulike tilstelninger, både i regi av Knapper Vel og andre. Gjerne også gjennom samarbeid mellom private, lokale foreninger og annet.

– Vil det bli mulig å leie lokalet til private tilstelninger?

Knapper Vel vil styre bruk og drift, men det vil bli muligheter for at alle kan leie stedet til ulike private tilstelninger, arrangementer, møter med mer, forteller Tove Grønli, som også stitter i styret i Kanpper Vel.

Velkommen til allmannamøte etter sommerferien

Etter sommerferien vil styret i Knapper Vel invitere inn til et allmannamøte. Her vil vi komme med mer informasjon og tanker for videre drift. Her ønsker vi også at bygdefolket kommer med sine tanker, ideer og ønsker for fremtiden av grendehuset.

Kontakt

Odd Egil Olsrud, leder Knapper Vel: 908 38 707, oe-olsru@hotmail.no
Tove Grønli, Knapper Vel: 481 15 878, tove-g@hotmail.no